-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Marianne Ihle, rusforebyggende miljøterapeut ved Ungdomskontakten i Ringsaker

— Det viktigste i jobben min er å skape gode relasjoner og en trygg arena å møte ungdom på. 

 Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Den er veldig variert. Ofte består den av flere samtaler med ungdom om tema rus, psykisk helse, nettverk, skole, jobb og fritid. Ofte kommer ungdommene til meg, men noen ganger møtes vi andre steder, som hjemme hos dem, på kjøretur, gåtur eller på skolen. Det er ofte samarbeidsmøter, både på individnivå og på systemnivå. I tillegg holder jeg foredrag på foreldremøter eller ulike typer fagsamlinger. 

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Ungdom, forebygging, rus og psykisk helse er spennende og viktige temaer. Det stadig skjer ny utvikling, og man har mulighet til å kunne bidra til endring og bedring i ungdommers utvikling 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Den viktigste kunnskapen jeg har tilegnet meg har jeg fått gjennom samtaler med ungdommene. Deres historier og erfaringer er viktig å lytte til for å videreutvikle seg og kunne hjelpe andre. Rusutfordringer er ofte sammensatte og kompliserte, og det er nyttig å ha ulike tilnærmingsmåter og tilpasse oppfølgingen til hver enkelt. Alle er unike. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Mer tid til hver enkelt. Jeg ønsker meg også mulighet til å være med å utvikle flere gode lavterskel dagaktiviteter, gjerne noen som ikke alltid krever full rusfrihet.