-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Marita Vetås, veileder hos Blå kors steg for steg Kristiansand 

— Det viktigste i jobben min er å skape rom for gode menneskemøter. Det innebærer også den gode samtalen som gjør at deltakere oppdager sin egenkraft, og kan bruke den styrken til å ta gode valg i egen hverdag. Deltagere som kommer til oss ønsker endring i sine liv, og da er det viktig at jeg som veileder kan støtte, motivere og utfordre på veien dit.  

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

— En typisk arbeidsdag for meg handler om veiledningssamtaler. Jeg er også tidgiverkontakt for de frivillige i min virksomhet. Da har jeg ansvar for å koble sammen tidgiver og deltager ut ifra deltagers ønsker og behov. I perioder har jeg og en kollega også ansvar for gjennomføring av Hverdagskompetanseprogrammet, som er et kurs for deltagere. Vi har også et godt samarbeid med behandlingssentre, kriminalomsorgen og fengslene i agder, hvor vi jevnlig holder informasjonsmøter og deltar på servicetorg. Jeg liker å holde meg faglig oppdatert, både på veiledning- og rusfeltet. I tillegg synes jeg det er bra å vite hvilke aktiviteter og tilbud som finnes i byen, slik at det kan formidles til deltakere som eventuelt kan nyttiggjøre seg av det. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 

 — Jeg valgte denne jobben fordi jeg drives av motivasjon og endringsarbeid. Jeg synes det er godt å se andre lykkes gjennom å ha funnet og tatt i bruk sin indre styrke. Og selvfølgelig alle de fine menneskemøtene! 

  Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet? 

— Det viktigste jeg har lært i rusfeltet er at vi alle har et grunnleggende behov for å høre til, og kanskje spesielt når livet er vanskelig. Jeg har lært at små valg kan gjøre store endringer, og at ting tar tid. 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din? 

 — Jeg kunne ønske at jeg hadde klart å påvirke andre tjenester til å se viktigheten og behovet for støtte og tilrettelegging i overgangen til hverdagen etter behandling og/eller soning.