-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Martine Kihle Dalsrud, fagansvarlig, organisasjonen Barn av Rusmisbrukere

- I min jobb er det viktigst å kunne være en tydelig stemme for barn som vokser opp med rus. LES MER...

På en typisk arbeidsdag gjør jeg veldig mye forskjellig!  I løpet av en dag kan jeg holde et foredrag, delta i et brukerrådsmøte, ha samtale med en av våre brukerrepresentanter og planlegge interne arrangementer. Jeg har ansvar for å følge opp brukerrepresentantene i organisasjonen vår og det synes jeg er veldig givende. Som ansatt i en brukerorganisasjon er jeg selvsagt opptatt av brukermedvirkning, og det å få jobbe tett med så mange forskjellige mennesker, med så ulike erfaringer er både gøy og lærerikt.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i den jobben jeg gjør? Jeg skulle ønske at det var lettere for folk å kombinere brukermedvirkning med jobb. Svært få av våre brukerrepresentanter får fri eller de taper penger på å delta i medvirkningsprosesser.  Slik jeg ser det, er brukermedvirkning like viktig som f.eks. politiske verv, og jeg mener at det burde vært bedre tilrettelagt for dette. Dette er noe medvirkningsfeltet kunne jobbet samlet for. 

Hvorfor jeg har valgt å jobbe med dette? Jeg har selv vokst opp med rus. Jeg har erfart hvordan det kan være som barn, og jeg vet godt hvordan det etter hvert er å bli voksen pårørende. Jeg vet også at vi som har disse erfaringene sitter på viktig kunnskap, som kan være nyttig for fagpersoner, tjenester og system. Å få mulighet til å bruke egne, til dels vonde erfaringer til noe konstruktivt, motiverer meg. Like viktig er det å bidra til et fellesskap for andre med lignende erfaringer, og å løfte deres erfaringer opp og frem. Våre felles erfaringer har etter hvert blitt til en viktig stemme på rusfeltet. Jeg er stolt av å jobbe i en organisasjon som blir lyttet til og tatt på alvor.

 Det viktigste jeg har lært av å jobbe på rusfeltet er å sette pris på godt samarbeid. Når bruker- og pårørendeorganisasjoner, fagfolk, forskere, politikere og myndighetspersoner møtes og virkelig lytter til hverandre, fører det som regel til noe godt. Frontene på rusfeltet kan noen ganger være steile, men vi kommer stadig lengre med godt samarbeid.