-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

May Brattset, spesialsykepleier og behandler ved poliklinikk LAR, St.Olavs hospital

— I jobben min skal jeg først og fremst hindre alvorlig somatisk skade og dødsfall. Deretter handler det om å hjelpe pasientene til selv å håndtere livets utfordringer på en bærekraftig måte.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Det er mange samtaler, møter og telefonsamtaler. Noen planlagte, men også mange uforutsette hendelser som må håndteres.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Jeg synes det er givende å hjelpe mennesker som prøver å gjøre en endring i livet sitt.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

 Ydmykhet for at dårlige forutsetninger i livet kan få folk til å leve på måten de gjør. Jeg ser at det er viktig å jobbe med å skamme seg mindre for forhold man ikke er ansvarlig for.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Det burde vært jobbet mer systematisk med familieorientert behandling. Vi trenger spesielt å jobbe med barn av rusavhengige som ofte opplever redsel, skam og stigma som kan være til hinder for god utvikling.