-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Per Christian Hatland, avdelingsleder for Postveien og Sandnesveien, Mestringsenheten, Sandnes kommune

— Det viktigste i jobben min, er å legge til rette for at ansatte skal kunne gi best mulig hjelp til de innbyggerne vi gir tjenester til. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Arbeidsdagene kan variere både på start og sluttidspunkt. Prøver etter beste evne å løse arbeidsoppgavene innenfor 7,5 timer, men sprekker på det alt for ofte. Arbeidsoppgavene spenner fra det rent administrative til spennende samtaler med innbyggere og ansatte, pluss alt det som ligger imellom. Det er periodevis mye møter gjennom en arbeidsdag, så det å prioritere tiden riktig på de rette tingene, er en utfordrende sjongleringskunst.  

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har arbeidet med og for mennesker i over 30 år nå. Erfaringer før jeg begynte i rusfeltet, handler om arbeid med barn og unge, pedagogikk og barnevern. Da jeg fikk jobb i rusfeltet for snart 14 år siden, var det en sann glede. Gleden over arbeidet er fortsatt tilstede. Å få arbeide med mennesker som har en rusmiddelavhengighet, er spennende og til tider utfordrende.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Mestringsenheten som jeg jobber i, er en recoverystøttende organisasjon og har vært det siden starten. Lærdommen av å bruke Recovery som retningslinje for arbeidet, har vært viktig for meg. Vi mennesker er skrudd sammen likt, men noen av oss har fått litt mer å bære i ryggsekken enn andre. Allikevel kan alle lykkes om forholdene legges til rette for det og om en selv har et håp og ønske om endring. Den viktigste lærdommen, er at endring er mulig, selv når det ser mørkest ut.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Samfunnet har enda en lang vei å gå, i forhold til å behandle rusmiddelavhengige som likestilte alle andre. Jeg ønsker en slik likestilling hjertelig velkommen. En slik likestilling ville gjort arbeidsforholdene for både rusmiddelavhengige og ansatte bedre.