-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Per Gunnar Lunde Oseng, avdelingsleder ved Vartun Oppfølgingsteneste i Bjørnafjorden kommune

— Det viktigste i jobben min er å legge til rette for mine ansatte slik at de kan gi treffsikre og gode tjenester til rusavhengige i vår kommune. Vi skal gjennom våre tjenester gi mennesker verdighet og jobbe mot stigmatisering og utenforskap. Et viktig mål for oss er stabilitet og livskvalitet for flest mulig.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg kommer litt sent til morgenmøtet, og løper stort sett fra det ene til det andre. Arbeidsdagen deler jeg med ansatte, brukere, pårørende og samarbeidsparter i kommunen og ellers på feltet.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Som leder i kommunal rusomsorg får jeg jobbet tett på brukere og pårørende samtidig som jeg sitter tett på viktige avgjørelser. Det å kombinere sosialfag med ledelse og tjenesteutvikling er veldig givende.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At på tross av årelang satsing på rusfeltet så har rusavhengige fortsatt ikke de samme pasientrettighetene som andre pasientgrupper.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Vi kan ikke fortsette med kriminaliseringen av rusavhengige. Dagens straffelovgivning bidrar fortsatt til at mennesker med sammensatte lidelser blir stigmatisert. Her må vi som jobber på feltet stå sammen med brukerorganisasjoner og si klart fra om uretten.