-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Pernille Huseby, ​​​​​​​generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

— Det viktigste i jobben min er å ivareta vårt oppdrag som paraplyorganisasjon: jobbe for politisk gjennomslag for en ansvarlig og solidarisk ruspolitikk og for gode rammevilkår for frivillig og ideell sektor. Jeg bruker mye tid sammen med staben i Actis på å prate med folk, framskaffe dokumentasjon, få oppmerksomhet om viktige saker og argumentere opp mot politikere og andre beslutningstakere. I tillegg er det viktig å få medlemmene på banen, slik at vi kan jobbe sammen for å løfte ulike saker.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Den starter med en god kopp kaffe og med å legge en plan for dagen. Oftest inneholder den en del møter, internt og eksternt, og så går tiden imellom til å lese og svare eposter, skrive ulike dokumenter og drøfte ulike saker med medarbeiderne mine. Og så kommer det alltids ting utenom planene, og det liker jeg veldig godt. Det er viktig for meg å le litt i løpet av en arbeidsdag, så vi tar oss tid til litt tull. I koronatiden har vi innført et kvarters felles strekk og tøy-opplegg to dager i uka, og quiz hver fredag for å bevare det supre sosiale miljøet vi normalt sett har.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det var tilfeldig at jeg valgte rusfeltet da jeg forlot mediebransjen og startet i Actis for sju år siden. Men fra første stund har jeg opplevd at det er ekstremt meningsfullt og givende.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— La meg ta tre ting: At ting går sakte. At øremerking er viktig. Og så forundres jeg stadig over at det ikke er et sterkere engasjement fra alle organisasjonene på feltet i alkoholpolitikken. Alkohol gir enorme skader på individ og samfunn. Likevel har vi nå en situasjon der for eksempel Høyre har vedtatt sterke liberaliseringer som kan sette vinmonopolordningen og reklameforbudet i fare. Samtidig setter regjeringen prisen på alkohol ned – av hensyn til arbeidsplasser. Likevel er det taust fra mange organisasjoner på feltet. Jeg håper flere vil være med på å minne politikerne om at alkoholpolitikk fortsatt må være helsepolitikk, ikke næringspolitikk.    

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg har gjort jobben på min måte, og en annen vil gjøre den på sin. Siden jeg begynner som kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet fra 1. september, kan de som har ideer om hvordan generalsekretærjobben kan gjøres bedre, søke stillingen når den utlyses.