-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Regine Bakken, psykolog ved BUP Kirkenes og PhD-stipendiat ved NKROP Sykehuset Innlandet 

— Det viktigste i jobben min som psykolog ved BUP er å skreddersy hjelpen som skal gis. I jobben som stipendiat er det viktigste å bidra til økt kunnskap om unge med tidlige rusbruksproblemer. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Starter kl 8:00 gjerne med en kaffe inn i morgensmøte med resten av teamet på bup.  Etter møtet har jeg som regel et par samtaler før  lunsj og det tilsvarende etter lunsj. Mellom samtalene må det skrives journal og ofte tas noen telefoner for å enten etablere eller opprettholde samarbeid med de som er involvert i barnet/ungdommen det gjelder. Dette kan være alt fra foreldre og skole til barnevern og politi. Dagen slutter som regel kl 15:30. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Håpet om å komme i gang tidlig med hjelp som nytter og dermed kunne bidra til bedre fremtidsutsikter. 

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At man alltid må huske på helheten og at hjelpen som tilbys må skreddersys. 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Mesteparten av tida nå brukes på utredning og kartlegging innenfor stramme tidsskjemaer. Jeg skulle ønske at vi hadde hatt mer tid og fleksibilitet til å få på plass et godt samarbeid med andre involverte tjenester og med omgivelsene rundt de unge.