-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Sara Bransfjell, psykiatrisk sykepleier, Røros kommune psykisk helse og rustjeneste

— Det viktigste i jobben min er å så et frø som kan vokse. Jeg er en del av den helheten som kan legge til rette for endring og bedring i pasientenes liv.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg jobber fra åtte til halv fire mandag til fredag. Noe foregår inne på kontoret og noe er ute i hjemmene hos folk. Oppgavene kan handle om alt fra samtale til miljøterapi, altså eksponeringsterapi og tur, til oppfølging, veiledning og samhandling med for eksempel NAV, barnevern, helsestasjon og av og til spesialisthelsetjenesten.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det er spennende, interessant og variert, og jeg liker å bli godt kjent med hver enkelt pasient. Det er fint å ha tid til å bygge en relasjon og komme i dybden på menneskene du skal hjelpe.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe på rusfeltet?

— Å møte pasienter med åpnet sinn. Det finnes ingen fasit, og to mennesker med samme diagnose kan ha helt ulike behov. Alle er så forskjellige!

Hva burde vært gjort annerledes innen feltet du jobber på?

— Jeg skulle ønske vi var mer fleksible, at tjenestene våre var mer tilgjengelige på kveld og helg når det er mest symptomtrykk. Ellers mangler vi egnet bofellesskap på Røros, og jeg skulle gjerne sett at fysisk aktivitet og friluftsterapi ble høyere prioritert.