-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Sara Harbo Soma, tidgiverkoordinator i Blå Kors steg for steg, Stavanger

— Det viktigste i jobben min er å støtte mennesker i å se sine egne ressurser, og å huske at alle de jeg møter har noe som en annen kan ha bruk for, om det er noen å gå tur med, lære noe sammen med, eller oppdage en ny aktivitet med. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Arbeidsdagene mine er veldig varierte, men jeg bruker en del tid på å intervjue og kurse mulige frivillige, eller Tidgivere som de heter i Blå Kors, og koble dem sammen med våre deltakere, som er innbyggere med utfordringer knyttet til rus og psykisk uhelse. Jeg underviser også i ett av Blå Kors sine program som heter Hverdagskompetanse, som går på den stille kunnskapen det er lett å ta for gitt at alle kan. Ellers er jeg rundt omkring hos forskjellige samarbeidspartnere for å presentere tilbudet vårt, og får informasjon om andre tilbud og aktiviteter som kan gagne menneskene som kommer til oss. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg begynte selv som Tidgiver for noen år siden, og forelsket meg helt i denne fleksible måten å jobbe med mennesker. Fordi jeg skriver dikt ble jeg koblet sammen med en deltaker som skrev rap, og da vi møttes for å skrive sammen fikk jeg lære masse nytt av ham, samtidig som jeg fikk oppleve mestring og mening i hverdagen. Nå får jeg lov å gi den følelsen videre til alle som er Tidgivere her hos oss, og det er jeg utrolig takknemlig for. 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det er mer som gjør mennesker like enn ulike. Min opplevelse er at mange av de som kommer til oss ønsker å leve såkalte «helt vanlige» liv, og å få tilgang til de samme sosiale arenaene som alle andre har. Det er jo vanskelig også for mennesker uten rusproblemer og psykiske problemer å skape nye relasjoner i voksen alder, og mange av Tidgiverne vi møter opplever selv ensomhet. Mennesker er mennesker; vi trenger alle mestring, mening og felleskap, og det kan vi finne sammen. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Det finnes utrolig mange spennende og inkluderende tilbud i Stavanger. En utfordring jeg legger spesielt merke til er at informasjonen om disse ikke alltid når ut til målgruppen, og at det å finne et felleskap som passer hvem du er som individ er vanskelig, spesielt om du må finne all informasjonen selv når du står midt i en utfordrende situasjon. 

 Vi er heldige lokalt som har muligheten til å samarbeide med så mange flotte aktører, og jeg skulle veldig ønske at alle disse tilbudene fikk oppmerksomheten de fortjener, og slik at målgruppen får nyte enda bedre av alle ildsjelene og åpne armene som finnes.