-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Sesilie Olava Øie, rådgiver for gruppetilbud i Barn av Rusmisbrukere - BaR

— Det viktigste i jobben min er å følge opp gruppelederne vi har, sånn at de føler seg trygge i rollen sin. Det er også viktig å følge opp deltakerne og deres foresatte sånn at alle parter er trygge i gruppene. Gruppene skal være ett pusterom for barn og unge.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Det er sjelden jeg har to like dager. Jeg kan være ute på fagmøte hos barnevernstjenesten en dag, og så i møte med SLT/SALTO-koordinator neste, for så ha en helt vanlig administrativ dag den tredje.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Da jeg har egenerfaring med rus i nære relasjoner har det vært viktig for meg å skape en arena som ikke fantes for meg.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Vi må aldri glemme menneskene bak sykdommen. Jeg nekter å tro at en som ruser seg begynte bare fordi det ikke var noe annet å finne på. Alle har sin historie og alle mennesker skal møtes med respekt.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

Jeg skulle ønske at det ble lettere for oss som jobber med lavterskeltilbud for spesielt unge pårørende å få innpass i kommunale og statlige arenaer. Pr nå er det mange lukkede dører, og det tror jeg skyldes for lite kunnskap om våre tilbud.