-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Siri Ballo, fysioterapeut og psykisk helsearbeider i Steinkjer kommune

— Det viktigste i min jobb er å hjelpe mine pasienter i gang med trening eller fysisk aktivitet og gi dem selvhjelpsøvelser som kan redusere de fysiske plagene som er knyttet til deres problemer med rus og psykisk helse.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Arbeidsdagene er varierte, og jeg møter pasientene på ulike steder og måter. Det kan være samtaler og behandling på kontor, hjemmebesøk, eller trening og tur.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg kom litt tilfeldig inn på fagområdet, men oppdaget fort at det er fantastisk å jobbe tett på folk i vanskelige livssituasjoner. Det føles meningsfullt å hjelpe dem til å få det bedre.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe på rusfeltet?

— Glem alle fasitsvar med behandlingsløp som kan følges fra A-Å. Det som fungerer er å tre ut av ekspertrollen og finne ut av ting sammen med brukerne. Brukerkompetanse og brukermedvirkning er behandling i seg selv.

Hva burde vært gjort annerledes innen feltet du jobber på?

— Jeg tror vi må bort fra individuell tilnærming og mer over på gruppeaktiviteter. Jeg skulle ønske vi hadde tjenester som var mer tilgjengelige utenfor de faste rammene og vi kunne nok også hatt bedre samhandling internt i kommunen.