-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Stein Arve Strand, rådgiver KORUS Midt (Kompetansesenter rus)

— Det viktigste i jobben min er å komme i posisjon til å kunne tilby tjenester og aktiviter til primærhelsetjenesten slik at de kan skape mestringsøyeblikk.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Det er kontorarbeid, arrangørarbeid og møter. Vi planlegger og holder kurs, webinar og aktiviteter, vi er i dialog med kommunene, som er vår hovedmålgruppe, vi server ulike nettverk og vi jobber med strategiarbeid. Jeg er prosjektleder for brukertilfredshetsundersøkelsen, så i tiden fremover vil nok mye av arbeidsdagene gå med til arbeid med analyser og rapport.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg liker å jobbe innen rus og psykisk helse. Personer med rusproblemer er en lite prioritert brukergruppe i kommunene. Jeg har sett og erfart at økt innsats kan gi gode resultater, og særlig det å kunne bidra til tidlig innsats for barn og unge er en viktig inspirasjon for meg. Jeg har personlige erfaringer i min krets som nok kan ha bidratt til engasjementet.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe på rusfeltet?

— At relasjoner er så viktige at det blir bra nærmest uansett hva du tilbyr, så lenge relasjonen er god. Jeg har sett at grobunnen for endring ligger i de gode møtene mellom folk.

Hva burde vært gjort annerledes innen feltet du jobber på?

— Jeg tror tjenesteapparatet må bli flinkere til å tenke alternativt. Vi må bli flinkere til å lytte til brukerstemmen, vi må våge å spørre. Vi er for dårlige på å involvere brukere både på system- og individnivå. Jeg er sikker på at det kunne generert spennende resultater i tjenesteutviklinga om vi ble bedre på dette.