-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Stig Pettersen, miljøterapeut ved SAMUR i Trondheim

— I min jobb er det viktigst å skape relasjoner og trygghet. Og ikke minst være tålmodig og ha tro på endring. LES MER...

SAMUR står for "Samhandlingstiltak i Trondheim kommune for ungdom med utfordringer knyttet til rus i aldersgruppen 18-25 år"

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

 Alle dagene på jobb er forskjellige og uforutsigbare. Det er det som er interessant med jobben. Jeg møter folk, er et medmenneske som bryr meg. Ved å være en støttespiller som blir godt likt har jeg større forutsetninger for å lykkes i samarbeide mitt som er å motivere og se ressursen og helheten i mennesket. Samtidig er jeg en veileder gjennom etatene og prøver sammen med ungdommen eller tidlig voksne å løse utfordringer som har oppstått.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Det å jobbe innen rusfeltet gir stor frustrasjon, men også en fantastisk mestringsfølelse sammen med den som lykkes med å få det vedkommende opplever som en bedre hverdag.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

 At alle under de rette omstendighetene kan bli rusavhengige. At mennesker kan ha opplevd så mye vondt at rus var det eneste alternativet for å glemme eller få en pause. Jeg har også forstått hvor vanskelig det er å bli og holde seg rusfri for mennesker som har utfordringer med rus.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Det bør tilrettelegges enda bedre for rusbehandling når rusmiddelavhengige er motivert og klar for det, uten for lang ventetid.