-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Torbjørn Mohn-Haugen, generalsekretær i Erfaringssentrum

— Det viktigste med jobben min er å sørge for at erfaringskonsulentenes kompetanse blir tatt på alvor i tjenestene, og å jobbe for at bruken av erfaringskonsulenter i Norge styrkes. Der er det fremdeles en vei å gå.

— En annen sentral del av jobben min er å planlegge og rigge de nasjonale konferansene våre. De heter Sterkere Sammen-konferansene og er en årlig nasjonal møteplass for erfaringskonsulenter og andre interesserte. 

 Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg er en del på kontoret, og det er mange telefonsamtaler, både med erfaringskonsulenter og andre som er interessert. I tillegg går det tid til samarbeidsmøter og til planlegging og gjennomføring av arrangementer. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det er litt morsomt, men jeg tenker at jeg egentlig ikke valgte det, men mer at jeg snublet over dette med erfaringskonsulenter. Jeg har vært med siden oppstarten av Erfaringssentrum i 2017 – og så har det bare gått slag i slag. 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

 — At det er mye jeg ikke vet, og at det oftest er bedre å mene lite og lytte mye. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

 — Jeg skulle nok gjerne hatt fire armer, sånn at jeg kunne svare på e-poster litt raskere enn jeg tidvis gjør.