-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Trude Rød, leder for Finnmarkskollektivet

— Det viktigste i jobben min er å legge forholdene til rette for mine kolleger slik at de får gjort en best mulig jobb, bl.a. ved å sikre det økonomiske, faglige og bemanningsmessige. Videre er det viktig for meg å få en relasjon til alle pasientene som kommer inn på Finnmarkskollektivet.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg har ikke en typisk arbeidshverdag. Da jeg gjør veldig mye forskjellig hver dag. Men vanlige leder oppgaver har man jo, dette være møter og administrative oppgaver. For meg er det viktig å ha nærhet til kollegaer og pasienter så derfor prioriterer jeg dette ganske mye i perioder. Dette for å få en helhetlig forståelse av hvordan arbeidshverdagen er og for å få bedre innsyn i hvordan behandlingen som vi driver er. 

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Har alltid vært nysgjerrig på pasientgruppa. Jobben gir meg så mye vekst på det personlige, private og profesjonelle.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet? 

— Det viktigste jeg har lært er at det som var riktig i går, ikke er nødvendigvis riktig i morgen. At ting tar tid, men at gjennom samarbeid, nysgjerrighet, ydmykhet og åpenhet får vi det meste til. Hvor stor betydning relasjonen er i behandling. Og vi må aldri glemme hvor viktig tid er for mange. 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din? 

— Man ser at behandling og rehabilitering får kortere tid. Det er jo et paradoks at det gis så konkrete tidsrammer for tid i behandling. Vi vet tid er en viktig faktor for dem som kommer i behandling. Kanskje vi ville sett andre resultater dersom ikke tidsrammene var så konkrete.