-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Stig Asplin gikk til sak for å få tilbake retten til å skrive ut legemidler, men han tapte i første runde. Ankesaken er utsatt etter at Asplin plutselig fikk tilbake forskrivningsretten.. Foto: Tori Flaatten Halvorsen
Stig Asplin gikk til sak for å få tilbake retten til å skrive ut legemidler, men han tapte i første runde. Ankesaken er utsatt etter at Asplin plutselig fikk tilbake forskrivningsretten.. Foto: Tori Flaatten Halvorsen

Asplin: Fått tilbake forskrivningsretten, men dropper ikke rettssaken

Lege Stig Asplin har fått tilbake forskrivningsretten han ble fratatt for fire år siden. Ankesaken hans skulle vært behandlet denne uka. Nå er saken utsatt - enda en gang. Men Asplin vil ha behandlet det prinsipielle: — Rusavhengige får ikke riktig behandling fordi Staten rir prinsipper som har gått på dato.

Rett før helga, ut av det blå: Statens Helsetilsyn gir lege Stig Asplin tilbake forskrivningsretten, dvs retten til å skrive ut legemidler på resept. To dager senere skulle ankesaken hans startet i Borgarting lagmannsrett.

— Hvorfor det kom akkurat nå, rett før rettsaken skulle starte, er ikke godt å si, men det virker ikke tilfeldig. Antagelig håper Staten at jeg nå skal droppe saken, sa Asplin da han fikk nyheten.

Stig Asplin sier dette om vendingen i saken, i en melding på Facebook:

"Enda en gang er rettssaken min utsatt! Pradoksalt nok fordi Helsetilsynet har gitt meg tilbake forskrivningsretten som de feilaktig fratok meg for 4 år siden. Hvorfor det kom akkurat nå, rett før rettsaken skulle starte, er ikke godt å si, men det virker ikke tilfeldig. Antagelig håper Staten at jeg nå skal droppe saken.

Men det er ikke egentlig meg saken handler om, men de tusener av narkomane som ikke får riktig behandling. Fordi Staten rir prinsipper som har gått på dato.

Sverre Eika og jeg hjalp der det øvrige helsevesenet sviktet. Og vi hadde gode resultater å vise til. Vedtaket mot meg hadde fatale konsekvenser for noen av pasientene og bidro til at mange leger nå kvier seg for å ta i disse pasientene. Men mange av dem er blant de sykeste i samfunnet og ønsker ikke annet enn å holde seg friske og å slippe å skaffe penger til dagens dose med gatedop.

Vi dropper selvfølgelig ikke saken, den er bare utsatt! Vi er rustet til tennene for en ny runde i retten."

 

— Jeg kan på ingen måte godta et stempel som lovbryter

Les intervju med Stig Asplin i Rus & Samfunn

 

Kjempet i fire år

Stig Asplin, som da var fastlege ved Skøyen helsesenter, ble fratatt forskrivningsretten sin i februar 2020. Det skjedde etter at Helsetilsynet hadde undersøkt seks av hans pasienter med medikamentavhengighet og konkludert med at praksisen hans var uforsvarlig. Asplin stevnet Statens Helsepersonellnemd for å få omgjort beslutningen, men staten ble frifunnet da saken ble behandlet i Oslo tingrett i februar/mars i 2023. Asplin anket på stedet og behandlingen av anken skulle altså opp denne uka.

Dette er bakgrunnen:

Februar 2020:

Stig Asplin,  spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, med mer enn 25 års erfaring som fastlege, får brev fra Helsetilsynet om at han er fratatt forskrivningsrett, det vil si retten til å skrive ut legemidler på resept. Helsetilsynet har undersøkt seks av hans pasienter med medikamentavhengighet og konkludert med at praksisen hans var uforsvarlig.

Asplin klager avgjørelsen inn til Statens Helsepersonellnemd.

Mars i 2021

Klagen blir ikke tatt til følge. I vedtaket fra Statens Helsepersonellnemd står det blant annet:

«Statens helsetilsyn mener at klageren ikke ga forsvarlig helsehjelp ved sin rekvirering av vanedannende legemidler til seks konkrete pasienter."

Asplin vil ha avgjørelsen behandlet i retten. Han stevner Statens Helsepersonellnemd.

September 2022

Rettssaken er berammet i Oslo tingrett. Asplin gir ut boken "Uforsvarlig behandling", 

Han sier at han med boken først og fremst vil bidra til å forandre behandlingen av rusavhengige. — Etter så mange år med rusavhengige pasienter er jeg dypt overbevist om at straff, kontroll og mistro ikke virker, sier Asplin.

I et intervju med Rus & Samfunn sier Asplin dette om hvorfor han går til sak mot Statens Helsepersonellnemd:

— Jeg kan på ingen måte godta et stempel som lovbryter og at jeg ikke har drevet forsvarlig behandling av mine pasienter. Jeg har jobbet seriøst med rusavhengige pasienter i mange år. Jeg er ingen lettvekter. Jeg har jobbet systematisk for å få personer bort fra et liv på gata, inn i mer stabile forhold. Alle de seks pasientene som Helsetilsynet kontrollerte, fikk forsvarlig behandling. Om jeg ikke har fulgt retningslinjene til punkt og prikke, har det vært gode grunner for det

Rettssaken blir utsatt på grunn av sykdom hos en av dommerne.

Februar 2023

Saken behandles i Oslo tingrett fra 27. februar. Asplin er representert av  advokatfullmektig Synne Bernhardt. En rekke av Asplins tidligere pasienter vitnet i saken.  Asplin fremholdt i retten at det var nødvendig å utfordre retningslinjene i behandlingen av denne pasientgruppen og at de ville kjøpt medisinene på gata dersom de ikke hadde fått dem fra ham.

Statens representant pekte imidlertid på flere problematiske sider ved Asplins praksis; liberale henteordninger, manglende oppfølging av advarsler og mangelfull journalføring.

Mars 2023

Fredag 24. mars faller dommen: Asplin vant ikke frem; Staten ble frifunnet. I dommen heter det at "Asplins manglende forsøk på å motivere pasientene for behandling i LAR og TSB er kritikkverdig. Det er vanskelig å gi ham støtte for argumentet om at pasientene alternativt ville kjøpt narkotika illegalt når han i så liten grad har forsøkt å få til dialog rundt et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten». 

Retten var likevel i tvil om det var nødvendig å ta fra Asplin forskrivningsretten.

Retten slo også fast at "Saken reiser problemstillinger som ikke har vært prøvd for domstolene tidligere, og Asplin og hans støttespillere oppfatter saken som svært prinsipiell." Av den grunn slipper Asplin saksomkostningsansvar. 

Dommen bli anket, og anke levert inn i slutten av april.

November 2023.   

Ankesaken er berammet til november. Enda en gang blir saken utsatt, denne gang på grunn av langvarig sykefravær for en av de sakkyndige på Asplins side.

April 2024

Saken var berammet til 22. april. Men tre dager før får Asplin beskjed om at Statens Helsetilsyn har gitt ham forskrivingsretten tilbake. I skrivende stund er ankesaken utsatt.

Les mer om følgende emner: