-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

- Overgangen til Buvidal er nok lettest for dem som går på Subotex og Subuxone, sier Morten Olsø, avdelingssjef for St. Olavs poliklinikk for rus.
- Overgangen til Buvidal er nok lettest for dem som går på Subotex og Subuxone, sier Morten Olsø, avdelingssjef for St. Olavs poliklinikk for rus.

Buvidal - positive bieffekter

Et drøyt år etter at det nye legemiddelet Buvidal ble godkjent for bruk i LAR, forteller St.Olavs hospital om uventende, positive bieffekter.

Rus & Samfunn har publisert en LAR-pasients dagbok-fortelling fra å gå over fra medisinen Dolcontin til Buvidal. Det gikk ikke så bra.  Les saken her.

Her kan du lese om Buvidal med en annen innfallsvinkel; med gode resultater fra et forsøk ved St. Olavs hospital.

- Medikamentet i seg selv har én funksjon, og det er å fjerne suget etter opioder som heroin eller morfin. Men pasientene våre gir veldig positive tilbakemeldinger utover dette. De sover bedre, og dette gir for veldig mange en bedre psykisk helse, forteller avdelingssjef på St.Olavs poliklinikk for rus- og avhengighetsmedisin og LAR, Morten Olsø.

Mindre ydmykende og uten salgspress

Hos St. Olavs hospital i Trondheim har nå 60 LAR-pasienter sluttet med daglige doser med Subutex eller Suboxone. I stedet kommer de innom klinikken en gang i uka eller en gang i måneden for å få en sprøyte med Buvidal. Pasientene forteller at de er glade for å slippe den daglige medisinhentingen, en rutine mange har opplevd som ydmykende. Overgangen fra tabletter til en sprøyte, satt på sykehuset, gjør også at presset om videresalg faller bort.

I tillegg rapporterer pasientene altså om radikalt bedret søvnkvalitet.

– Det føles som å dra fra helvete til himmelen. LAR har prøvd å hjelpe meg i 18 år, og jeg har vært så dårlig at jeg krøp opp trappene her. Nå sover jeg godt om natten for første gang på årevis, sa Merete Johansen, da hun i mai ble intervjuet i Adresseavisen som en representant for LAR-pasientene i Trøndelag.

Svakheter i systemet

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) tilbyr substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Behandlingen kan være livreddende fordi den reduserer risikoen for overdoser og komplikasjoner knyttet til injisering av illegale rusmidler, men er og har vært omdiskutert i mange år, både blant leger og pasienter. Dette skyldes ikke minst det strenge regelverket og kontrollsystemet som er knyttet til behandlingen.

- Det er ingen andre pasienter som må møte opp daglig for å få utdelt dagens dose med medikamenter, og mange opplever mangelen på tillit som et problem. Det er også en svakhet at LAR-pasienter som er godt rehabilitert og har vært rusfrie i tjue år må forholde seg til det samme kontrollregelverket som en relativt fersk LAR-pasient, sier avdelingssjefen, som må forholde seg til det regelverket som foreligger. Retningslinjene for LAR er under revisjon, og et utkast kommer etter planen ut på ekstern høring til høsten.

Stor pågang fra pasienter

I mellomtiden kan Morten Olsø smile bredt av de positive erfaringene de høster med Buvidal.

- Vi begynte veldig forsiktig senhøstes i fjor. Selv om legemiddelet i seg selv var kjent fra før, var preparatet med depotinjeksjon nytt, og mange av pasientene våre var veldig skeptiske i starten. Dette er mennesker som tidligere har tatt heroin eller morfin to-tre, kanskje fire ganger daglig, og de syntes det var vanskelig å tro på at ei sprøyte én gang i måneden eller hver uke kunne virke, forteller Morten Olsø.

Buprenorfinpreparatet Buviadal injiseres på samme måte som ved en vaksine, og frigir virkestoffet sitt sakte, i opptil en måned.

- Når noen først våget å prøve og deres erfaringer ble kjent i miljøet, ble det større og større pågang av pasienter som ønsket en overgang til Buvidal. Det er lettest for de som går på andre buprenorfinpreparater som Subotex og Subuxone. Overgangen fra metadon er mer krevende, og må sannsynligvis gå via en innleggelse på institusjon, sier avdelingssjefen, som ennå ikke har hatt pasienter som har tatt dette skrittet.

Fornøyde pasienter

Behandler Gry Elisabeth Kaarstad er den som setter sprøytene på rusklinikken. Det meste av arbeidsdagen hennes går for tiden med til Buvidal-relatert jobbing. Over 60 pasienter skal ha sine doser, og ved hver oppstart for en ny pasient må det påregnes en liten innkjøringsperiode for å finne ut hva som er riktig dose for vedkommende. Når det er behov, gjør Kaarstad hjemmebesøk, men de aller fleste møter opp ved poliklinikken. Hun forteller om mange gode møter med fornøyde pasienter, og peker på at muligheten til å våkne opp og føle seg frisk og uthvilt om morgenen, er en viktig faktor for bedre livskvalitet.

- Pasientgruppen som har etterspurt nye legemidler kan godt få sin del av æren for at vi har fått Buvidal som en ny del av LAR.  Jeg håper at deres stemme og ønsket om nye preparater blir hørt og tatt hensyn til under revisjonen av LAR-retningslinjene, sier Morten Olsø.

 

 

 

 

 

Les mer om følgende emner: