-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

LAR: Revidert retningslinje med 10 anbefalinger

Etter et svært langvarig arbeid er utkastet til revidert retningslinje for LAR nå sendt ut på høring med frist 5. september. Her kan du lese de 10 anbefalingene i utkastet fra Helsedirektoratet.

Utkastet til revidert retningslinje ble onsdag ettermiddag sendt ut til 88 høringsinstanser.

Pasientmålgruppen er primært pasienter som er blitt opioidavhengige etter bruk av opioider som rusmiddel.

Men det understrekes at anebefalingene også kan være nyttige for personer som har utviklet opioidavhengighet gennom smertebehandling. Helsedirektoratet skal derfor vurdere om det også bør utarbeides anbefalinger for disse.

Her er de 10 anbefalingene:

1. Pasienter med opioidavhengighet bør vurderes for legemiddelmiddelassistert rehabilitering (LAR). LAR bør tilbys når det etter en helhetlig vurdering er den behandlingsmetoden som gir best nytte for pasienten

2. Buprenorfin og metadon anbefales som substitusjonslegemiddel i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Ved utilstrekkelig effekt eller alvorlige bivirkninger bør langtidsvirkende morfin eller levometadon vurderes

3. Opptrapping på buprenorfin eller metadon i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kan gjøres poliklinisk eller i døgnenhet. Poliklinisk opptrapping på metadon forutsetter etablering og etterlevelse av særlige rutiner for å redusere risikoen for overdose

4. Vedlikeholdsdose av substitusjonslegemiddel i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør innstilles individuelt, og justeres ved behov

5. Skifte av substitusjonslegemiddel i LAR bør gjøres under opphold i døgnenhet, med gradvis overgang i dose av substitusjonslegemidlene, for å redusere risiko for overdosering og abstinenser

6. Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som etter vurdering sammen med lege ønsker å trappe ned sitt substitusjonslegemiddel, bør tilbys gradvis og langvarig nedtrapping, med tilpasset psykososial oppfølging og rask doseøkning ved behov

7. Kartlegging av bruk av rusmidler og vanedannende legemidler i legemiddelassistert rehabilitering bør gjøres ved dialog og observasjon av pasienten. Urinprøver bør vurderes som tillegg, ved økning i ta-med-hjem doser og ved behandling med benzodiazepiner

8. Individuell utleveringsordning for substitusjonslegemiddel i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør besluttes etter vurdering av pasientens rusmestring, behov i rehabilitering og risiko for at legemiddelet blir tilgjengelig for tredjepart

9. Ved avhengighet til benzodiazepiner hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) anbefales psykososial behandling og nedtrapping av benzodiazepiner

10. Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør gis helhetlig og koordinert rehabilitering gjennom hele forløpet og med høy grad av brukermedvirkning

Alle anbefalingene, bortsett fra anbefaling 3, er det som kalles "Sterk anbefalings". Anbefaling nummer 3 er en "Svak anbefaling".

Helsedirektoratet skriver også:

"Naltrekson depotinjeksjon og morfintabletter med 24 timers virkningstid er ikke godkjente av systemet for Nye metoder for behandling ved opioidavhengighet i Norge. Disse legemidlene er derfor ikke omhandlet i retningslinjen."

Her kan du gå inn på Helsedirektoratet og se hele utkastet til revidert retningslinje

Rus & Samfunn kommer tilbake med mer om den reviderte retningslinjen som nå er ute på høring.

Les mer om følgende emner: