-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Statssekretær Inger Klippen Foto: Hamremoen foto
Statssekretær Inger Klippen Foto: Hamremoen foto

Mer enn 350 høringssvar om rusreformen

Helsedepartementet er i full gang med å gå gjennom de mer enn 350 høringssvar til utredningen fra rusreformutvalget. - Det har vært et fantastisk engasjement rundt forslaget til rusreform, sier statssekretær Inger Klippen. Målet står ved lag: Rusreformen skal vedtas av Stortinget innen neste sommer.

Det kommer til å ta tid å gå gjennom alle de mer enn 350 høringssvarene som var kommet da "koronautsatte" fristen gikk ut 15. mai. Men statssekretær Inger Klippen mener de tidsmessig ligger greit an i forhold til planen:

- Vi ønsker selvsagt å gå ordentlig gjennom alle svarene, og vi er midt i det arbeidet nå. Det er stor spredning i type virksomheter som har kommet med sine innspill, og stor spredning i holdningen til forslagene fra rusreformutvalget. Det er de som uttrykker sin motstand til reformen, de som vil ha en mindre omfattende reform og de som uttrykker sin støtte til utvalgets forslag, sier Klippen.

I departementet er det satt ned en egen arbeidsgruppe som skal forberede lovproposisjonen. Det er Klippen som holder i dette fra politisk ledelse i departementet. De holder seg til planen om å få vedtatt rusreformen i denne stortingsperioden, det vil si at den må vedtas innen Stortinget tar sommerferie i 2021. 

- Vår plan er å kunne legge frem proposisjonen neste vår, sier Klippen. Hun tenker at prosessen i regjeringen for å bli enige om de ulike forslagene skjer i løpet av høsten.

Det kan bli en krevende prosess, først å få samlet regjeringspartiene bak de ulike forslagene fra utvalget og deretter å samle nok støtte i Stortinget til å få elementene i rusreformen vedtatt.

-Jeg gleder meg til det videre arbeidet med rusreformen. Dette er skjellsettende i norsk ruspolitikk som blant annet vil innbære at vi ser på rusavhengighet på en helt ny måte. Tittelen på utvalgets utredning "Fra straff til hjelp" uttrykker akkurat hva som er kjernen i dette arbeidet, sier statssekretæren.

Det var 19. desember i fjor utvalgsleder Runar Torgersen kunne overlevere utvalgets forslag til rusreform. Utvalget ble oppnevnt i mars 2018 og hadde et tydelig oppdrag. Det var ikke et spørsmål om det skal gjennomføres en rusreform, men om hvordan en slik reform kan gjennomføres. Utvalget skulle «forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten».

Her finner utredningen fra rusreformutvalget og alle høringssvarene.

 

 

Les mer om følgende emner: