-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Psykisk helse- og ruspasienter: svært høy andel er tilfredse med behandlingen

I en stor spørreundersøkelse gjennomført av SINTEF for Helsedirektoratet, svarer rundt 80 prosent at de har nytte av behandlingen. De rundt 33 000 som svarte på undersøkelsen, mottok behandling i poliklinikk innen psykisk helsevern, rusbehandling eller hos avtalespesialist i 2023.

Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? Det ønsket Helsedirektoraret svaret på.

SINTEF har derfor, på oppdrag direktoratet, gjennomført en digital spørreundersøkelse blant voksne pasienter som mottok behandling i poliklinikk innen psykisk helsevern, rusbehandling eller hos avtalespesialist i 2023. 33.457 personer svarte på undersøkelsen. Av disse var i 3 199 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  og 21 346 pasienter i psykisk helsevern og 8 912 pasienter hos private avtalespesialister.

Nå er den ferdige rapporten fra undersøkelsen overlevert fra Helsedirekoratet til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Marian Ådnanes og Silje Kasperesen fra SINTEF presenterte hovedfunnene på et arrangement 3. april.

— Et stort flertall rapporterer at de er fornøyd med sin relasjon til behandler, og undersøkelsen viser at relasjon til behandler er svært viktig for opplevd nytte av behandling, sa Ådanes da hun presenterte undersøkelsen.

80 prosent svarer at de har nytte av behandlingen. Andelen tilfredse er høyere blant dem med mer moderate utfordringer.

Undersøkelsen har særlig fokusert på disse temaene:

  • Har behandlingen vært til hjelp?
  • Hvordan har muligheten til medvirkning i egen behandling vært?
  • Hvordan har man opplevd samarbeidet mellom involverte tjenester?
  • Hvordan har forholdet til behandler blitt opplevd?

 

Høy andel tilfredse

Undersøkelsen viser at en svært høy andel pasienter både i psykisk helsevern, i rusbehandling og hos avtalespesialist er tilfredse med behandlingen de får eller har fått.

Pasienter hos avtalespesialist opplever større utbytte, har større tro på at behandlingen gir et bedre liv, og er alt i alt mer tilfredse enn pasienter i psykisk helsevern og i rusbehandling. I de offentlige poliklinikkene er pasienter i rusbehandling vesentlig mer tilfredse enn pasienter i psykisk helsevern.

Behov for tilbud kveld og helger

I undersøkelsen kommer det frem et tydelig ønske om tilgang på konsultasjon på kveldstid og i helgene. Av deltagerne i undersøkelsen som har hatt tilbud om videokonsultasjon, er det en høy andel som er fornøyd med tilbudet.

Her kan du lese mer om undersøkelsen og lese rapporten fra SINTEF.

Vil styrke de polikliniske tjenestene

— Dette er en svært viktig undersøkelse for oss. Jeg er glad for de gode resultatene. Undersøkelsen bekrefter at det vi er i gang med er riktig. Vi jobber med å styrke de polikliniske tjenestene i nær tilknytning til andre helsetjenester ved sykehusene, pasientens bosted og i nærhet av fastlege og kommunale tjenester, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun peker på at undersøkelsen viser hvor avgjørende det er å ha en god relasjon til behandleren.

— Det er det som betyr aller mest for utbytte av og tilfredshet med behandlingen. Undersøkelsen viser at tilfredsheten med behandlerrelasjonen er svært høy hos alle pasientene Det er en honnør til alle de dyktige fagfolka våre, sier Kjerkol.

Undersøkelsen viser også at pasientene ønsker å ha tilgang til tjenester på kveldstid og i helg. Og om lag halvparten av pasientene er i stor eller svært stor grad fornøyd med videokonsultasjon.

Pasienter med store psykiske utfordringer og flere diagnoser opplever i mindre grad at behandlingen hjelper mot plagene. De har også mindre tro på at behandlingen gir dem tro på et bedre liv, og er mindre tilfredse med behandlingen alt i alt.

– Her har vi en jobb å gjøre, og derfor er tilbudet til dem med langvarige og sammensatte behov et av innsatsområdene i vår opptrappingsplan for psykisk helse, sier Kjerkol.

 

Les mer om følgende emner: