-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Bent Høie og Jan Gunnar Skoftedalen Foto: Torhild Kielland
Bent Høie og Jan Gunnar Skoftedalen Foto: Torhild Kielland

Statsbudsjettet for 2021: Bekymret for kutt på rusfeltet

Hva skjer med rusarbeidet i kommunene i kjølvannet av statsbudsjettet som legges frem 7. oktober? Opptrappingsplanen, med ekstra midler til rusfeltet, er ved veis ende, og kommunene sliter med koronakostnader. Mange frykter kutt i rusfeltet.

— Det viktige nå er at man fortsetter å prioritere de rusavhengige. Ikke minst nå som korona har gjort at kommunene har brukt mye penger på annet helsevesen, er det viktig at de rusavhengige ikke blir nedprioritert ved neste korsvei, sier Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Paraplyorganisasjonen representerer 138 ulike etater, institusjoner, tjenester og organisasjoner innen rusfeltet.

De siste fem årene har det vært bevilget 2,4 milliarder kroner ekstra til rusfeltet i Regjeringens opptrappingsplan. Skoftedalen mener at de ekstra midlene har ført til gode tiltak ute i kommunene. Nå frykter han at det stopper opp. For å sikre at ekstra midler til rusfeltet faktisk når fram til det tiltenkte formålet, skulle Skoftedalen helst sett at midlene til kommunene var øremerket.

Rus & Samfunn har skrevet en rekke artikler om opptrappingsplanen, hvor vi særlig har satt søkelyset på hvordan midlene til rusfeltet har blitt brukt i kommunene. Du finner artiklene samlet her.

 

—Trenger åpenbart mer penger

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap), håper regjeringen er bevisste på at koronakostnader ikke skal gå utover de rusavhengiges tilbud. Hun opplyser om at det I Oslo er satt av 2 milliarder ekstra til korona-relaterte utgifter i helse- og omsorgsfeltet for 2021. Dette er utgifter kommunen forventer at Staten skal dekke over statsbudsjettet.

— Jeg er usikker på hva regjeringen planlegger. De er nødt til å legge til rette for at vi greier å håndtere dette på en god måte.

Hansen er opptatt av at regjeringen ser helheten, at de har «huska på» at det er en pandemi. Hun mener det er åpenbart at det trengs mer penger til rusfeltet.

— Vi er akkurat i oppstarten på heroinassistert behandling ved OUS. At dette blir vernet om er veldig viktig. Å kutte i spesialisthelsetilbud, det vil være kritisk, sier byråden.

Ond spiral

Leder i brukerorganisasjonen RIO, Kenneth Arctander Johansen, deler Skoftedalens bekymring.

— Jeg er litt bekymra for det kommende statsbudsjettet, fordi Norge er i en økonomisk krevende situasjon. Men jeg er veldig opptatt av at vi ikke kutter i tjenestene til de rusavhengige. Det vil føre til en ond spiral av sykelighet og dødelighet, sier Johansen.

Han mener at mindre penger til brukerorganisasjonene vil svekke deres evne til å gjøre innflytelse på politikken og på tjenesteapparatet. Det vil også være svært ille for de rusavhengige.

— Kutt i midlene til rusbehandling eller til kommunal oppfølging vil være helt horribelt. Mange steder er tjenestene altfor lite utbygd. Særlig nå under en uventet hendelse som denne pandemien, ser vi at det må legges ned livreddende tiltak for å kunne hjelpe koronapasienter, sier RIO-lederen.  Han mener at det trengs mer ressurser til rusfeltet enn det som er i dag, særlig for å kunne ha gode beredskapsplaner i en tid som nå.