-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto Colourbox
Illustrasjonsfoto Colourbox

Strid om Forbundet Mot Rusgift

DEBATT: Syv organisasjoner kaller FMRs holdning til cannabisbrukere for giftig retorikk. FMR svarer dem og mener at de syv bidrar til å stigmatisere en hel organisasjon.

Dette er en uttalelse fra følgende syv personer. Under innlegget finner du svaret fra Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift. 

André Nilsen, Normal Norge

Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR)

Arild Knutsen, Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN)

Ole Jørgen Schiele Lygren, ProLARNett

Kenneth Arctander Johansen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

Ane Ramm, FTRs bruker-og pårørendenettverk

Nicolay B. Johansen, Skyggeutvalget

I en tid der rusfeltet står samlet om å redusere stigma, er FMRs utspill om cannabisbrukere et kaldt gufs fra fortiden.

Mandag 7. januar delte Forbundet mot rusgift (FMR) en kritisk artikkel om cannabislegalisering på sin Facebook-side. Kommentarfeltdebatten tok en lite heldig vending da FMR sammenliknet legalisering av cannabis med legalisering av pedofili – og rusavhengiges drifter med driftene til seksuelle overgripere. Dette vakte sterke reaksjoner, og en skjermdump av uttalelsen ble flittig delt i sosiale medier. FMR beklaget neste dag sammenlikningen med pedofili, men ønsket fortsatt å sammenlikne cannabisbrukere med tyver og pyromane.

Å sette en sosialt utstøtt gruppe i samme bås som dem som begår overgrep og andre integritetskrenkelser, har historisk vist seg å være et effektivt dehumaniserende virkemiddel. Selv om vi antar at FMR ikke mener å dehumanisere, er det verdt å minne om at det er slike assosiasjoner som har legitimert både massedrap på rusmiddelbrukere på Filippinene og menneskerettighetsbrudd mot homofile i Russland. I en tid der rusfeltet står samlet om en rusreform der målet er å redusere stigma, er det oppsiktsvekkende at FMR velger en slik retorisk linje.

Actis har tatt sterk avstand fra sammenlikningen med pedofili, og vil forhåpentlig også ta avstand fra sammenlikningen med tyveri og ildspåsettelse. Dét gjør i hvert fall både Fagrådet på rusfeltet og vi som signerer denne kronikken. Vi vil ikke godta at rusmiddelbruk, som først og fremst går ut over brukeren selv, likestilles med å krenke andre mennesker. Selv der rusmiddelbruken blir problematisk og går ut over pårørende eller andre, er dette neppe annerledes enn mange andre former for selvskading eller psykiske problemer.

Mens det fortsatt diskuteres hvorvidt vi bør stoppe ved avkriminalisering eller gå lenger, er frontene i rusdebatten mindre steile i dag enn på lenge. Dét handler i stor grad om at rusmiddelbruk ikke så ofte lenger omtales som et moralsk onde, men en velferdsutfordring lik alle andre, der vi er opptatt av resultatet fremfor å sende rett signal.

Liten tue kan likevel velte stort lass, og utviklingen i Asia og USA den siste tiden har vist at dehumaniserende ordbruk fort kan snu ruspolitikken i en farlig retning. FMRs uheldige retorikk i denne saken puster liv i fordommer og forakt som fortsatt ulmer i folkedypet, og som vi for all del må unngå å gi næring til. Norges delegasjon til FN presiserte i mars i år at visjonen om det narkotikafrie samfunn har legitimert menneskerettsbrudd i en rekke land, og manet til bevegelse vekk fra slike farlige utopier. Vi mener FMR bør ta en kikk i speilet og spørre seg hva slags holdninger – og hva slags politikk – de egentlig ønsker å bidra til.

Forbundet Mot Rusgift svarer: 

Å stigmatisere en organisasjon

Av Knut T. Reinås, styreleder i Forbundet Mot Rusgift

Syv personer, som alle tilhører den narkotikaliberale fløyen innen rusfeltet, skriver nå kronikk hvor de ser en opphetet debatt på FMRs Facebook-side som en mulighet til å få inn et slag mot Forbundet Mot Rusgift. Vi er en organisasjon som vel er en av de mest konsekvente motstanderne av en narkoliberal politikk, og kanskje derfor også en torn i øyet på kronikkforfatterne.

Utgangspunktet var vår lenke til en artikkel som viser negative effekter av cannabis overfor ufødte barn. Hensikten fra vår side var å opplyse.  I artikkelen refereres det bl.a. at «Sytti prosent av kvinner i USA tror at det er liten eller ingen risiko for skade ved å bruke cannabis under svangerskapet». Vi ser på dette som en negativ sideeffekt av den normaliseringen av cannabis som har pågått i USA i en god del år, og som nå også sprer seg til Norge. Vi ser nå at en mangeårig nedgang i cannabisbruk blant norsk ungdom er avløst av en oppadgående trend. Debatten kom på vår Facebook-side også etter hvert til å dreie seg om for eller mot legalisering av narkotika.

Vi har beklaget at det fra vår side ble brukt sammenligninger mellom utøvelse av pedofili og narkotikabruk. Dette var et dårlig eksempel, og må sees som et arbeidsuhell i diskusjonens hete, som vi gjerne skulle ha sett ugjort. Vi sier unnskyld til dem som ble forulempet av denne altfor sterke eksemplifiseringen. FMR har jo hele tiden kjempet for god behandling og bedre hjelpetilbud for stoffavhengige. Som det heter i innledningen til behandlingskapittelet i vårt narkotikapolitiske program: «Forbundet Mot Rusgift krever at behandlingspolitikken i samfunnet skal ivareta og bygge opp under stoffavhengiges verdighet og likeberettigelse.»

Kjernen i diskusjonen er likevel: Skal stoffavhengige stå ansvarlige for sine handlinger? Hvis de kjører i narkotikapåvirket tilstand. Hvis de stjeler i butikker. Hvis de utøver vold. Hvis de selger narkotika til andre. Skal de da ikke betraktes som like ansvarlige som alle andre som begår de samme lovbruddene? Noe annet ville etter vårt syn innebære en dehumanisering og stakkarsliggjøring av stoffavhengige, en dehumanisering som også de syv kronikkforfatterne ønsker seg bort fra.

I sin kronikk foregir de å ville fjerne stigma, men de bidrar til å stigmatisere en hel organisasjon ved å assosiere til «massedrap på rusmiddelbrukere på Filippinene og menneskerettighetsbrudd mot homofile i Russland», det er en hersketeknikk og en ordbruk og praksis som står fjernt fra det FMR står for. I stedet vil vi henvise til det som var utgangspunktet for debatten, nemlig beskyttelse av det ufødte barn. Eller som det heter i FNs Barnekonvensjon, artikkel 33 (Forenklet utgave): «Barnet skal beskyttes mot ulovlig bruk, salg og produksjon av narkotika.» Det er hva FMR står for.

 

Les mer om følgende emner: