-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Jørgen Bramness er professor i psykiatri og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: Privat
Jørgen Bramness er professor i psykiatri og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

Å slutte med alkohol sammenlignet med tyngre stoffer: — Likhetene er mer påfallende enn ulikhetene.

– Mengde og inntaksmønster er langt viktigere enn hvilket rusmiddel det er, både når det gjelder hvor avhengighetsskapende det er og hvor vanskelig det er å slutte, sier Jørgen Bramness, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Hvor krevende er det å komme ut av alkoholavhengighet, også sammenliknet med tyngre stoffer?

Vi spør professor i psykiatri, Jørgen Bramness. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmidler og tobakk. Bramness har bl.a. skrevet boken "Hva er avhengighet?"

— Det er ikke selve rusmiddelet eller avhengighetstilstanden som avgjør hvor vanskelig det er å slutte. Dette kommer an på individuelle faktorer og hvordan vi har vennet oss til å bruke rusmiddelet, sier han.

Hvor vanskelig det er å komme ut av alkoholavhengighet, vil derfor variere svært mye. Den første fasen handler om abstinensen. Neste fase handler om å kvitte seg med vanen, og den rollen som rusmiddelet har spilt i personens liv.

— Hvor store vansker man får med å kvitte seg med den livsstilen og avhengigheten som rusmidlene innebærer, vil være høyst individuelt, sier Bramness.

Les Maria Forslunds historie i Rus & Samfunn

Flere år etter at hun hadde sluttet med tyngre stoffer, tok alkoholen over livet hennes.

— Jeg lurte meg selv ved å tro at jeg kunne håndtere alkohol.

 

 

Stort spenn

På hvilken måte er det annerledes å slutte med alkohol, enn med tyngre stoffer

Bramness mener at likhetene er mer påfallende enn ulikhetene.

— Abstinensfasen etter opioid-avhengighet og alkoholavhengighet, den likner faktisk en del. Selv om abstinensfasen etter alkohol, nok for de aller fleste vil oppleves som mindre problematiske enn det er etter heroinbruk. Men for noen er det langt farligere, sier forskeren.

Når det gjelder abstinensfasen, er spennet mye større når det gjelder alkohol, sier Bramness:

En person som bruker store mengder alkohol over lang tid og har høy promille over denne perioden, vil kunne oppleve dramatiske abstinens-reaksjoner som også kan være livstruende. Mens heroin-abstinensen derimot sjelden er livstruende.

Skjult avhengighet

— Er det slik at man som tidligere avhengig av narkotika, står i faresonen for å utvikle avhengighet av alkohol?

— Hvis man først har hatt en avhengighet, kan man være disponert for å bli avhengig igjen. Men jeg vil ikke overdrive faren for kryssavhengighet. For det er også svært mange eksempler på de som kun har vært avhengige av ett rusmiddel, sier han.

Det er både de som kan håndtere alkohol, og de som ikke kan det. Så det finnes ikke et fasitsvar på disse tingene.

Bramness tror likevel at flere i denne gruppen sliter med en mer skjult avhengighet av alkohol. Han påpeker at i samfunnet generelt, så er det mange som sliter med en slik skjult avhengighet.

— Vi regner med at rundt 200.000 - 300.000 personer i Norge har et bruksmønster av alkohol som kvalifiserer til en avhengighets-diagnose. Og kun et fåtall av disse er noen gang i kontakt med behandlingsapparatet, sier han.

Bramness understreker at det er vanskelig å sammenlikne de ulike rusmidlene – enten det gjelder farlighetsgrad, hvor avhengighetsskapende de er, eller hvor vanskelig det er å slutte.

— Mengde og inntaksmønster er langt viktigere enn hvilket rusmiddel det er. Nå er jo alkohol svært utbredt, noe som gjør at alkohol er vårt største samfunnsproblem når det gjelder rusmidler, sier Bramness.

Han påpeker at negativt alkoholbruk har store konsekvenser. Både fordi det kan føre til negativ adferd som går utover omgivelsene, som aggressiv adferd og at familier kan bli ødelagt. Men også på det personlige plan, med negative konsekvenser for arbeidsliv, helseproblemer også videre. Det er over 200 sykdommer og tilstander som er forbundet med alkoholbruk, påpeker forskeren.

 

Les mer om følgende emner: