-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Enighet om revidert retningslinje for gravide i LAR

Helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeidsgruppa for revidering av retningslinja for gravide i LAR kom til enighet på møtet 28. august. Helsedirektøren kom arbeidsgruppa langt på vei i møte, men ønsker noe større tydelighet på enkelte punkter. Nå skal formuleringene finpusses av faglig leder Christian Ohldieck. Begge parter opplevde møtet som konstruktivt.

I anbefalinga om prevensjon står det nå at «Veiledning om bruk av prevensjon skal tilbys som del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder. Bruk av prevensjon anbefales frem til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd».
– Nå er ordet «skal» flytta over til helsepersonellet. Det ble veldig bra, sier Marte Jettestad, en av de sentrale kritikerne av hvordan denne prosessen har blitt håndtert av helsedirektoratets ledelse.

På møtet gikk fagleder Christian Ohldieck igjennom de nye endringene med arbeidsgruppa. Mandag denne uka fikk nemlig arbeidsgruppa tilsendt et nytt utkast fra helsedirektøren der mye var redigert tilbake til arbeidsgruppas opprinnelige versjon, og etter tre og en halv time var det enighet om  hovedlinjene. Formuleringene som skal ta vare på intensjonene skal nå føres i pennen av Ohldieck.

– Det blir gjort noen små endringer fra det opprinnelige utkastet vårt, men det kan vi leve bra med. Christian Ohldieck kjenner oss godt, og jeg har stor tiltro til han, forteller Jettestad.

–  Bjørn Guldvog brukte første del av møtet 28. august til å unnskylde prosessen, og ønska nå å få prosessen på rett kjøl igjen, forteller Marte Jettestad videre. Guldvog understreka også at han hadde full tillit til arbeidsgruppa.

Før møtet med arbeidsgruppa hadde Guldvog et informasjonsmøte med Norges sykepleierforbund, Legeforeningen, Barnelegeforeningen Jordmorforbundet og Barneombudet.
– Her takket jeg for gode innspill, redegjorde for at det er umulig å komme alle synspunkter i møte i ei retningslinje som dette, og informerte om at arbeidsgruppa, som består av landets beste ressurser på området, har gjort et svært grundig arbeid. Jeg opplevde at det var et godt møte, og at vi har et felles ønske om at det må bli en god situasjon for de berørte når retningslinja blir publisert, sier Bjørn Guldvog.

Han legger til at en sjølsagt ikke kan legge lokk på den uenigheten som gjenstår.

For helsedirektøren er det viktig at retningslinja blir enda tydeligere på hva stabilitet i LAR innebærer, og hvordan en skal veilede om prevensjon når det gjelder stabilitet.
Han ønsker også en større tydelighet på hvordan en kan veilede på en god måte når en kvinne i LAR ønsker å slutte med prevensjon for å bli gravid.
– Det bør være mest mulig likeverdig dialog mellom helsepersonell og kvinnen i denne prosessen, understreker han.

Til møtet med arbeidsgruppa hadde Guldvog med seg kommunikasjonsdirektøren og en rekke divisjonsdirektører i direktoratet.
– Det er mange avdelinger som blir involvert når dette skal implementeres, og jeg mente det var viktig at de skulle være med i prosessen allerede nå. Dette er et stort løft som krever mye av direktoratet.

Guldvog skulle ønske han hadde håndtert denne prosessen bedre, og erkjenner at det har vært mye læring i dette.
– Det har både vært læring for oss som organisasjon og for meg som leder, og jeg tror alle nå gikk ut av møtet med de beste intensjoner.

Retningslinja skal etter planen nå publiseres 15. september, men denne gangen er arbeidsgruppa lovet å få lese igjennom på forhånd.

– Jeg har gjenvunnet litt av tilliten til Helsedirektoratet, men den er tynnslitt, og jeg tror ikke helt på at dette blir god medisinsk praksis før jeg ser det, sier Marte Jettestad.

Her finner du de tidligere sakene Rus & Samfunn har skrevet om denne saken:

Føler seg overjørt

Retningslinje utsatt

Sterk uenighet

 

Les mer om følgende emner: