-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Sigrid Rohde (t.v) i KORUS Midt jobber for å sette friluftslivsterapi på agenadaen. Hun mener det vil løse mange av de utfordringene rusomsorgen står i.
Sigrid Rohde (t.v) i KORUS Midt jobber for å sette friluftslivsterapi på agenadaen. Hun mener det vil løse mange av de utfordringene rusomsorgen står i.

Vil åpne døra til naturens terapirom

Vi er omkranset av høye grantrær som strekker seg mot stjernehimmelen. En og annen fakkel lyser opp i den kveldsmørke skogen, men den store kilden til lys og varme er bålet. Det er samling i utendørsterapi.

Menneskene som er samlet i ringen rundt bålet, lukker øynene, lytter til musikk og får beskjed om å tenke på ordet "motstand". Seansen foregår i Meldal i Trøndelag, der drøyt tjue ansatte fra ulike områder i rus og psykisk helse er på samling for å bli kjent med friluftsterapi som metode. "Den som skal lede en bålsamtale, bør ha opplevd hvordan det er å være deltaker i ringen", har hjernene bak programmet tenkt. At det skulle bli en mild og stjerneklar høstkveld, og at ingen vil forlate varmen i ringen når alle etter tur har delt sine personlige tanker om "motstand", var en ren bonus.

— Dette ble fantastisk, smiler Sigrid Rohde, rådgiver i KORUS Midt. Hun vil sette utendørsterapi på dagsordenen, og mener at det er en god start å gi folk som jobber i fagfeltet, en smakebit av hva slik terapi kan være. Selv fikk hun virkelig smaken på behandlingsformen under en studietur på Sørlandet for et par år siden.

— Der møtte jeg Leiv Einar Gabrielsen og Carina Ribe Fernee og "så lyset". Jeg skjønte at friluftsterapi er tingen og noe jeg ville gjøre til min greie. Etter 38 år på feltet kjenner jeg at det er her jeg vil sette inn støtet nå.

Godt samarbeid

Gjengen rundt bålet er på sin andre samling i et kursopplegg som til sammen går over seks dager. De er kull to i et opplegg som ble igangsatt i 2020. Da bevilget Statsforvalteren i Trøndelag oppstartsmidler til samlinger om utendørsterapi innenfor feltet rus og psykisk helse.

Her kan du lese mer om utendørsterapi:

Forskning viser lovende potensial. Les artikkel i Rus & Samfunn

Fjellturer med Medvandrerne. Les reportasje i Ris & Samfunn

 

 

— Med det første kullet rakk vi bare én fysisk samling før vi måtte gå digitalt på grunn av korona. Det gikk greit det også, men det blir selvsagt noe helt annet når vi kan møtes fysisk sånn som dette, sier Rohde. Hun fikk gjennomslag for at kursopplegget måtte videreføres til et nytt kull, og i 2021 er det KORUS Midt som har funnet plass i budsjettet og som inviterer til kurs. Samlingene gjennomfører de i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og Medvandrerne.

— Det hadde ikke vært mulig for oss andre å få til den samme kvaliteten på dette uten Are og Medvandrerne, understreker Sigrid Rohde.

Enkelt svar på utbredt problem

Det er nettopp Are Lerstein som leder bålpraten denne kvelden. Are, som har vært tung heroinist i 20 år, som har gått inn og ut av fengsel og institusjoner, som bygde sitt eget ettervern da han startet Medvandrerne.

— Are og gjengen, de bare gjør ting. Og den holdninga trenger vi at litt fler har. Vi må ikke la oss stoppe av at det kanskje er noen andre som får til dette enda bedre. Vi må ikke bli sittende fast i planlegging og søknader. Det er alt for mange som tenker at dette med utendørsterapi er så vanskelig. De har lite penger i kommunen, de strever med å gi nok terapi, det er vanskelig å få gjennomslag for nye tilbud. Men svaret er jo enkelt: Ta med pasientene ut på tur! sier Sigrid Rohde.

Hun brenner for dette. Etter et langt liv som terapeut, opplever hun en erkjennelse hun vil legge all sin faglige tyngde inn i å spre: Naturen kan være terapeuten. Du kan ta med ei hel gruppe ut, og naturen vil sørge for at hver enkelt av dem får terapi.

— Det er dårlig samfunnsøkonomi at vi skal sitte på hvert vårt kontor og føle at alle pasientene må ha individuell behandling på grunn av ulike behov. Gå på tur til felles basecamp, la noen gå kort og noen langt, tenn et bål og la pasienten med sosial angst øve seg på å være med folk mens han griller pølsa! Vi fagfolk må våge å tro på at noe så enkelt kan fungere, og vi må vekk fra holdninga om at turdag er noe som kan droppes hvis ting på timeplanen kolliderer, fastslår hun.

Fra turdag til friluftsterapi

Samlingas første innleder, Elisabeth Hovland fra Vegsund DPS, er inne på samme tema. På Vegsund har de erstattet begrepet turdag med friluftsterapi, og aktiviteten er likestilt med de andre tilbudene som står på behandlingsmenyen for åtte ukers medikamentfri behandling.

— Å anerkjenne den terapeutiske effekten av å være ute i naturen har vært en viktig prosess og det har ført til en holdningsendring hos oss som jobber med dette, forklarte Hovland. Hun kunne fortelle at det hadde vært en debatt knyttet til begrepsendringen, hvor det var blitt problematisert om alt må kalles terapi - er det ikke greit å bare være ute på tur? Til syvende og sist ble de likevel enige om at gevinsten ved å likestille friluftsliv med annen behandling var så stor at den veide opp for ulempene.

Håkon Jarwson fra Tyril sitter nærmest og hopper i sofaen i det uortodokse kurslokalet under Hovlands foredrag. Når de ikke er ute i forbindelse med praktiske oppgaver, er kursdeltakerne samlet i stua på Storbuan gård, der de også overnatter og samarbeider om å lage alle måltidene.

— Dette er en a-ha-opplevelse, utbryter Jarwson.

— Jeg har tenkt at jeg er den viktigste på tur, at jeg må ta ansvar for å lede en god samtale. Jeg har vært opptatt av å koble folk på turen, men har kanskje glemt å koble dem på sanseopplevelsene, på selve naturen. Jeg vet jo egentlig at i ettertid er det ofte dét de husker, ikke hva vi snakket om.

 — Gi slipp, gjør det enkelt

Sanseopplevelser skal gruppa få kjenne nærmere på neste formiddag. Da sender Sigrid Rohde dem ut, tre og tre, med beskjed om at de først skal gå i et kvarter uten å snakke sammen. Så skal de finne et sted hvor de kan legge seg ned, og der skal de fortsette å være tause i et kvarter til mens de lar sansene ta inn omgivelsene. Deretter skal de snakke sammen i et kvarter om hva de har opplevd og tenkt den siste halvtimen.

— Vi helsearbeidere liker å gå først når vi har med ei gruppe på tur. Vi er vant til det. Men det gjelder å gi litt slipp. La noen andre lede. Ikke gjøre det så komplisert, men samtidig ha noen verktøy som hjelper oss med å maksimere utbyttet av å være ute, av å være til stede i naturopplevelsen, forklarer hun.

Deltakerne på kurset skal få inntrykk av hvordan friluftsterapi kan gjennomføres, og de får mulighet til å utveksle erfaringer om hvordan det kan tilpasses den enkeltes virkelighet i kommune- eller spesialhelsetjenesten. De får også faglig påfyll som gir dem argumenter, eller "ammunisjon" som Håkon Jarwson kalte det, i møte med ledere som skal gjøre prioriteringer i hverdagen.

— Så enkelt at det blir vanskelig

Fred Rune Rahm fra KORUS Sør holdt et innlegg om naturen og hjernen, der han oppsummerte forskninga på feltet. Den viser blant annet at den hjernestrukturen som tar seg av grubling og bekymring, oftere blir satt på pause når vi er i naturen, fordi den ikke kan være aktiv samtidig med den strukturen er knyttet til å utføre oppgaver og tenke kreativt.

— Vi vet fra før at trening reduserer angst, stress og depresjon, at det øker kreativiteten og selvfølelsen. Utendørs trening har større effekt på psykologisk velbefinnende enn innendørs trening, og interessant nok kommer den største effekten på psyken i løpet av de første fem minuttene, forklarte Rahm på videolink fra Sørlandet.

Også Rahm, som er lege og rådgiver i KORUS, var opptatt av å understreke at tid i naturen kan erstatte annen behandling.

— Vi må huske at vi bare er fasilitatorer for prosesser som ligger hos den enkelte. Vi skal ikke overdrive betydningen av behandling.

— Jeg er jo resultatet av det du prater om, og det er interessant å se at det jeg har erfart går så godt i hop med fag og forsking, sa Are Lerstein etter Rahms foredrag. - Dette med naturen, det er så enkelt at det blir vanskelig for en del.

Gruppa møtes til en tredje og avsluttende samling i november, og deretter planlegger Sigrid Rohde en besøksrunde på den enkeltes arbeidsplass for en oppfølgende samtale med ledelsen.

— Det handler om å gi hjelp til å jobbe nedenfra og opp, vi vet at det ikke alltid er enkelt. Men husk at verden skal se annerledes ut når dere er ferdige med dette kurset i november, sier KORUS-rådgiveren. Målet er konkrete endringer som fører til mer bruk av naturens terapirom.

 

Les mer om følgende emner: