-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Knut synes tilbudet i Fullt Fokus er helt topp. Han liker å bokse og lærer mye av barnevernspedagog Stein Rune Eriksen.
Knut synes tilbudet i Fullt Fokus er helt topp. Han liker å bokse og lærer mye av barnevernspedagog Stein Rune Eriksen.

— Et springbrett for veien videre

— Jeg liker å trene, sier "Knut"(17). — Jeg vil anbefale Fullt Fokus til alle som har havnet i et dårlig miljø, slik jeg gjorde, For "Knut" og «Martin» ble Fullt Fokus begynnelsen til store endringer. Begge har sluttet å ruse seg, de er i jobb og tilbake på skolebenken. Nøkkelen er trening, sosialt samvær og gode samtaler.

Ungdommen vi kaller Martin (21) fikk høre om Fullt Fokus via en veileder i Friomsorgen. Han avsoner 400 timer samfunnsstraff. Dommen var alvorlig, og handlet om vold, rus og kriminalitet.

— Det hørtes lovende ut, og jeg slo til. Nå har jeg vært med i 10 måneder, og er snart ferdig. Jeg har lært mye og fått rutiner. Det gjør at jeg takler hverdagen mye bedre, sier han.

Boksing og styrketrening to ganger i uken har hatt en positiv effekt.

— Jeg får ut masse energi. Det beste er at jeg fort fant ut at trening og rus ikke passer sammen. Heldigvis klarte jeg å slutte. Det var vanskelig, men det måtte til. Miljøet og fellesskapet her er bra og til stor hjelp, sier han.

Som 16-åring havnet han i et dårlig miljø, både på og utenfor skolen, og begynte å ruse seg.

Vil bli snekker

Martin fikk med seg gründer i Fullt Fokus, Børge Øvrebø, da han skulle i jobbintervju. Det gikk bra. Han jobber deltid og har også begynt på videregående skole. Han vil bli snekker, og satser på å ta fagbrev. Martin setter stor pris på de ansatte i prosjektet, spesielt Børge.

— Han er åpen, inkluderende, lett å snakke med og har god innvirkning på oss alle. Det tror jeg vi er enige om. Vi har gode diskusjoner om alt fra rus, vold og kriminalitet til kosthold og jobb. Vi har rollespill og øver på ulike situasjoner. Mye handler om sinnemestring og respekt. Vi snakker også om hvordan vi skal si nei når vi blir tilbudt rus. Til å begynne med var det vanskelig å si nei, medgir Martin.

Han anbefaler Fullt Fokus på det varmeste og mener mange i målgruppen vil ha utbytte av å delta.

— Opplegget har god påvirkning på meg og de andre. Nå er tiden min her snart over, men jeg håper jeg får bli med videre som hjelpetrener, sier Martin.

Gode rammer

Da en ungdomskoordinator i Konfliktrådet spurte Knut (17) om han kunne tenke seg å trene sammen med en som tidligere hadde vært i politiet, svarte han ja. Han har vært med i tre måneder og synes tilbudet er helt topp.

— Jeg liker å trene. Trening er nyttig, sier Knut.

Han ruset seg heftig i perioder og soner åtte måneder etter en alvorlig voldshendelse. Nå er han hekta på trening. I likhet med Martin erfarer han at rus og trening er en dårlig kombinasjon.

— Jeg vil anbefale Fullt Fokus til alle som har havnet i et dårlig miljø, slik jeg gjorde, sier han.

Det begynte med ran, trusler og rus i 7. klasse. Han har kuttet kontakten med den gamle gjengen, og har i dag et godt nettverk.

— Boksing, styrketrening, mat og prat danner en god ramme, sier Børge Øvrebø.

Han etablerte Fullt Fokus da han var på tampen av karrieren som polititjenestemann. Målet var å lage et skreddersydd tilbud for Konfliktrådet. Via Konfliktrådet hadde han trent med ungdommer, og opplevde at det var en god arena for endring.

— Trening bidro positivt til å skape selvtillit. Etter 40 år i politiet er jeg seriøst opptatt av å hjelpe folk. I Fullt Fokus bryr vi oss ikke om hva ungdommene er dømt for. Vi ser etter ressurser og sterke sider, sier Øvrebø.

Med seg på laget fikk han Stein Rune Eriksen og Kim Thesen Messmer. Eriksen er barnevernspedagog og boksetrener med brukererfaring. Messmer er aktiv bokser med en fortid fra Hells Angels.

— Kim kjente jeg fra før. Jeg så han var flink til å få med seg folk. Stein hadde jeg kontakt med da han jobbet med et antidopingprosjekt. En radikalisert ungdom jeg jobbet med ønsket å bokse. Da var det naturlig å kontakte Stein, forteller Øvrebø.

— Det var under Covid. All trening foregikk ute. Vi holdt på i syv, åtte måneder, og resultatet var over all forventning. Etter treningen tok vi alltid en prat, og vi fikk fort en god relasjon. I dag går det veldig bra med han, forteller Eriksen.

Øvrebø har spesialkompetanse i arbeid mot menneskehandel, offeroppfølging og bekjempelse av kriminelle gjengmiljøer i Sør-Vest politidistrikt.

— Vår styrke er sammensetningen. Vi har erfaringer fra begge sider av loven, sier Messmer.

Trening, prat og mat

To ganger i uken møtes seks deltakere på Trolljeger, et litt annerledes treningssenter utenfor Sandnes. Øvrebø er alltid der, Messmer og Eriksen alternerer.

— Vi begynner med kaffe og drøs. Så er det oppvarming og trening. De kan velge boksing eller styrke. Så lager vi mat sammen, spiser og prater, forteller Eriksen.

Samtaletemaene de tar opp kan være rus, vold og atferd. Situasjoner ungdommene kan komme bort i konkretiseres.  

— Vi lager strategier for å unngå vold og for å unngå å sprekke nå de blir tilbudt stoff. Vi vil ikke moralisere, men spør hva det gjør med livet deres, sier Eriksen.

Teamet erfarer at mange av deltakerne kutter ut rus, fordi det går ut over treningen.

— Vi vil at tilbudet vårt skal være springbrett og brobygger for veien videre. Nå har vi holdt på i tre år, og det går seg til. Det siste halvåret har vi virkelig sett god effekt, sier Messmer.

— Vi ser de styrer unna nye lovbrudd. De fleste går videre til skole og eller jobb, og vi tilbyr noen av dem jobbtrening her hos oss. Friomsorgen og Konfliktrådet er veldig godt fornøyde, sier Eriksen.

I tillegg har Full Fokus oppdrag fra barnevernstjenesten med individuell oppfølging av enkeltpersoner.

Relasjon og tillit

— Årlig får cirka 100 ungdommer en dom gjennom Friomsorgen. Av de er 15-20 relevante for oss. Vi bruker trening til å bygge relasjoner slik at vi kan snakke om det som er vanskelig, sier Øvrebø.

— I målgruppen er mange opptatt av kropp. Det tones ned. Oppnår vi tillit og en god relasjon gjennom trening, får vi mulighet til å påvirke, sier Eriksen.

Trening er et verktøy i arbeidet med resosialisering. I Fullt Fokus spiller alle på samme lag, de heier på hverandre og bygger team.

— Vi legger stor vekt å på samhold og savner den som ikke dukker opp, og støtter den som har en tung dag, sier Messmer.

Det er et mål å forebygge videre kriminell karriere. Et liv med rus, vold og kriminalitet koster samfunnet enorme summer. I tillegg alt det påfører familien og nettverk.

— Jobbstøtte er utrolig viktig. Å tjene penger lovlig forebygger vinningskriminalitet og bidrar til å skape identitet, stolthet og tilhørighet. Vi driller de på jobbintervjuer. Av og til blir jeg med dem, sier Øvrebø.

De tre har et engasjement som strekker seg ut over de betalte timene.

— Vi har tro på konseptet, og at vi vi spiller en rolle. Vi utfyller hverandre godt. Kombinasjonen livserfaringer og tankegods gjør at vi kommer i posisjon, sier Eriksen.

Martin og Knut er snart ved veis ende i prosjektet. Da er dommene avsonet. Begge vil være med på veien videre.

— Vi satser på at de kan få en deltidsjobb her hos oss, som hjelpetrenere, sier Øvrebø.

DETTE ER FULLT FOKUS

  • Fullt Fokus driver sosialt entreprenørskap rettet mot utsatte barn og unge og deres familier. Bedriften ble etablert av Børge André Øvrebø i 2017, og er et ideelt AS. Tre ansatte jobber med ungdommer fra 15 til 24 år som soner eller har en form for samfunnsstraff. Målet er å skape håp, optimisme og motivasjon for fremtiden. Det meste av rekrutteringen skjer via Friomsorgen og Konfliktrådet.
  • Målet er å unngå utenforskap, som kan føre til ekstremisme/radikalisering. I løpet av året er det i snitt 20 personer inne i prosjektet. De fleste har rusbakgrunn.
  • Arbeidet tar utgangspunkt i tre grunnleggende aktiviteter: Trening, matlaging og sosialt samvær og samtale. Fullt Fokus ble nominert til Årets sosiale entreprenør 2023, en pris som årlig deles ut av NHO Service og Handel. Virksomheten har treårig prosjektstøtte fra Bufdir.
  • De tre ansatte har mentorutdanning fra Bufdir. En familieterapeut er knyttet til prosjektet.

Kilde: Fullt Fokus