-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

En delegasjon fra byrådet omgitt av jublende brukere av Huset Bergen etter at de har fått vite at kommunen bevilger to millioner ekstra kroner. I midten fra ventre: Byrådsleder Rune Bakervik, daglig leder Marianne Cook Pierron, byråd for klima, miljø og byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad og byråd for barnevern og sosiale tjenester Line Berggreen Jacobsen.
En delegasjon fra byrådet omgitt av jublende brukere av Huset Bergen etter at de har fått vite at kommunen bevilger to millioner ekstra kroner. I midten fra ventre: Byrådsleder Rune Bakervik, daglig leder Marianne Cook Pierron, byråd for klima, miljø og byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad og byråd for barnevern og sosiale tjenester Line Berggreen Jacobsen.

Mer penger til Huset i Bergen

Huset Bergen får ekstra to millioner kroner fra Bergen kommune. Økonomi har lenge vært en utfordring, men med ekstrabevilgningen blir Huset i stand til å gjennomføre de tiltak og aktiviteter som har lidd under en stram økonomi.

Det var et kvinne- og mannsterkt byråd som troppet opp på Huset fredag for å meddele det gode budskapet. Byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen, var den som sprang nyheten. Med seg hadde hun byrådsleder Rune Bakervik og byråd for klima, miljø og byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad.

De tre medlemmene av byrådet fikk møte både ledelsen av Huset, frivillige og brukere. Og de ble fortalt om livet og aktivitetene som foregår i det som er blitt samlingsstedet for rusmiddelavhengige i Bergen.

Det var et uformelt møte der alle som ville, kunne ta ordet. Både Huset og byrådsdelegasjonen verdsatte tydelig samtalen som fløt fritt over bordet i storstuen til Huset. Latteren satt løst, og de tre fra byrådet lyttet med interesse og innlevelse.

Åpen samtale

Daglig leder Marianne Cook Pierron fortalte om nalokson og brukerutstyr som deles ut – og hvor populært det er blitt med ulike farger på sprøytene, om returpunkt for pukker som er etablert, om matutdeling – og mangelen på mat ved Matsentralen, om alt som gjøres på Huset og ikke minst den enorme økningen av besøkstallet det siste halvåret.

Pierron understreket også at det ikke har vært voldsepisoder eller tyverier. Hun fortalte om hvordan nabolaget er blitt positivt overrasket over at Huset er blitt en så god nabo. De tre byrådsmedlemmene ble videre fortalt hva som skjer når noen kommer innom og er ruset. De fikk en forståelse for den åpenhet og medmenneskelighet som ligger bak alt ved Huset.

— Det er jo ganske fantastisk hva dere har fått til på ganske kort tid og med så mye frivillig arbeid, uttalte Berggren Jacobsen.

Da kom det fra en på Huset at en ikke ville gjøre som i kommunen, å bruke fem år på å planlegge. Både politikerne og de som var møtt frem fra Huset kunne le sammen av det.

Jubel og glede

I stykke ut i møtet kunne sosialbyråden springe nyheten. Byrådet har bevilget to millioner ekstra kroner til Huset ut året. Dette kommer i tillegg til tre millioner som allerede er tildelt. Berggreen Jacobsen understreket at bevilgningen formelt må vedtas av bystyret 21. juni, men hun regnet ikke med noe et annet utfall.

– Alt dere har fått til her på Huset, viser hvor utrolig viktig sånne typer brukerstyrte tilbud er for dem som har rusutfordringer. Og så vet vi at den økonomiske situasjonen har vært utfordrende. Derfor vil vi gjerne øke tilskuddet i år med to millioner.

Nyheten utløste spontan jubel og glede blant de fremmøtte. Alle de tre fra byrådet ble møtt med klappsalver og takksigelser.

– Disse millionene vil gi oss forutsigbarhet, og så vil vi kunne gjennomføre mer effektivt det vi kaller miljøvandring, der vi gjør Huset kjent både overfor næringsliv og brukere. Det vil også gi også mulighet til å starte opp leirstedet på Gullfjellet. Og så vil vi kunne leie kjelleren her som skal brukes til å starte opp med salg av gatemagasinet Erlik, svarte Pierron til pengedrysset fra kommunen. 

– Vi roper et høyt hurra! Nå er drømmen bare å utvikle og utvikle og fortsette å utvikle Huset.

Viktig for kommunen

Til Rus & Samfunn understreker Berggreen Jacobsen at det er viktig for kommunen å sikre finansieringen av Huset.

– Vi har stor tro på dette. De har på veldig kort tid vist hvilken betydning et slikt tilbud kan ha og at dette er blitt et viktig samlingspunkt. Det at vi nå prioriterer penger til Huset og gir dem et større forutsigbarhet, tror jeg er helt avgjørende.

Selv om byråden ikke kan forskuttere noe, er hun klar på at finansieringen bør fortsette etter 2023.

Byrådsleder Bakervik peker på at rusomsorg og ruspolitikk har vært en av grunnsteinene i det samarbeidet som har eksistert mellom Arbeiderpartiet og Venstre de siste, snart åtte årene i Bergen.

– Bergen har ligget langt fremme på feltet, og det har vært grobunnen og spiren til det byrådssamarbeidet vi har fått til i Bergen. Det handler om et felles ønske om en verdig rusomsorg i byen, sier Bakervik og viser til at det var mye tøffere på gaten i Bergen for ti år siden.

– Vi har jobbet bevist med ruspolitikken. Skal vi lykkes, må de som vet hvor skoen trykker, nemlig de som har den på, komme i førersetet. Det er dem som må vise oss vei. Jeg er så stolt over at Bergen har det første brukerstyrte huset. Jeg elsker Huset, og jeg er så glad for at andre byer, som Oslo, følger i fotsporet til Bergen.

Lobbyvirksomhet

Når først politikerne – og ikke bare sosialbyråden – tok turen innom Huset, måtte anledningen benyttes til å fremme andre saker som opptar brukerne. Som at et tidligere løfte om fire nye sosialboliger i året blir oppretthold. Og så fikk byutviklingsbyråd Nergaard Fjeldstad med seg et ønske om parkeringsplasser foran Huset. Hun kunne svaret at dette skal hun ta med seg – uten å love noe.

– Da vi fikk snakket mer om dette, opplever jeg at det mer er snakk om hvordan vi kan få dette til å bli en bilfri vei og et gatetun med stoler og benker som kan brukes på fine dager. Jeg må selvsagt ta noen klareringer om hvordan vi kan gjøre det, men jeg liker tanker, sier byråden til Rus & Samfunn.