Rusfeltet krever nasjonal handlingsplan mot hepatitt C

- Både brukerorganisasjoner, Fagrådet og flere fagmiljø reagerte sterkt på strategien og var opprørte over at departementet valgte å se bort fra anbefalinger fra arbeidsgruppen som jobbet med utkastet til strategi i nesten et år. Anbefalingene fra arbeidsgruppen var ute til høring og departementet mottok 13 høringssvar. Likevel lanserte regjeringen en strategi som ikke inkluderte viktige forslag og tiltak som også fikk støtte i høringsrunden, skriver Torhold Kielland, Fagrådet, i dette innlegget.

Annonse

Nyheter


Senterpartiets Kjersti Toppe fremmer i morgen, 12. oktober, et dokument 8. forslag om at regjeringen må lage en handlingsplan med mål om å redusere eller stoppe utbredelsen av hepatitt C blant stoffbrukerne. Bildet er fra Toppes møte med representanter fra norske brukerorganisasjoner under INHSU-symposiet i september i Oslo. Foto: Astrid Renland

HCV kan bekjempes

Det er mulig å utrydde nesten all hepatitt C-smitte i Norge. Men det vil kreve en nasjonal handlingsplan og et systematisk arbeid, mener lege Knut Boe Kielland.

Fag og debatt


Bård Standal og Heidi Nordby Lunde mener at Høyre av alle partier burde lede an i debatten om å liberalisere ruspolitikken, men begge har liten tro på at det vil skje. Bildet er fra debatten på Justisen torsdag 29. september. Foto: Astrid Renland

Høyres nye ruspolitiske takter

Høyres dreining fra nulltoleranse og exit-rus til skadereduksjonstenkning reiser debatt både i og utenfor partiet. 

Nyheter


Styreleder i Landsforeningen for Barnevernsbarn, Ruzzel Solberg er svært fornøyd med forslaget til ny barnevernslov, men vil ha rettighetsfestet ettervern. Foto: Landsforeningen for Barnevernsbarn

- Nå blir barnevernsloven en rettighetslov

Landsforeningen for barnevernsbarn jubler over forslaget til ny barnevernslov, men en ting mangler fortsatt.

Tema


Bruk av ufaglært arbeidskraft: Hva kan man som beboer og bruker av omsorgstjenester i velferdsetaten forvente av ansatte, spør Jan-Erik Tørres i et åpent brev til Velferdsetaten, Oslo kommune. Foto: Astrid Renland

Velferdsetaten svarer

- For oss handler ikke dette om å spare penger, men om at vi ikke alltid finner riktig person til enhver ledig stilling. Det må vi rett og slett bli bedre på, skriver avdelingsdirektør for rustjenester John Ingar Danielsen, i svaret til Jan-Erik Tørres.     For oss handler ikke dette om å spare penger, men om at vi ikke alltid finner riktig person til enhver ledig stilling. Det må vi rett og slett bli bedre på.                

Kultur


Fagrådets styre og stab: Styremedlem Egil Atle Bremnes (t.v.), rådgiver Torhild Kielland, Trude Lønning, styremedlem Vidar Hårvik, nestleder Anders Dalsaune Jansen og dagligleder Jan Gunnar Skoftedalen. Styreleder Kirsten Frigstad er flankert av styremedlemmene Berit Kalgraff (t.v.), Ingjerd Meen Lorvik og Svein Roald Schømer-Olsen. Alle foto: Astrid Renland

Fagrådet – tre dager til ende

Uke 37 sto i Fagrådets navn med jubileumsfest og middag med påfølgende to samfulle dager med nasjonal konferanse.Sitatet


Det er veldig skremmende. Ungdommer i dag har enn helt annen holdning til rus enn for noen år tilbake.

Karin Rekve, Foreningen mot stoff

Siste utgave: 3- 20163- 2016