Nytt håp for Rus & Samfunn

Fagrådet for rusfeltet tar over Rus & Samfunn fra 1.januar neste år. Dermed får tidsskriftet en ny sjanse, men det kan bli aktuelt med endringer, forteller Kirsten Frigstad, leder for Fagrådet.


Nyheter


Regjeringen har et ansvar og vi må forvente at norske myndigheter fordømmer grove menneskerettsbrudd begått under president Rodrigo Duterte (bildet) nå som hans representanter er i Oslo, skriver Kenneth Arctander Johansen.  Foto: Ryan Lim - Malacañang Photo Bureau/Wikipedia

Norske myndigheter må fordømme utenomrettslige henrettelser på Filippinene

Den filippinske presidenten, Rodrigo Duterte, er ansvarlig for alvorlige brudd på menneskerettighetene der han ved utenomrettslige henrettelser har drept mer enn 700 mennesker i sin krig mot narkotika. Norske myndigheter må fordømme dette nå som representanter for hans regjering er i Oslo.

Tema


Palm Springs i California i USA i 1969: En gang var bruk av psykedelika relatert til motkulturell grasrotbevegelse og politisk og åndelig utvikling. Deltakerne i studien formidler at bruk av psykedelika har bidratt til personlig vekst og utvikling, skriver artikkelforfatteren. Foto: Wikipedia

Psykedelika i spirituell praksis

Studien gir innsyn i et rusmiddelmiljø som sjelden omtales i nyhetsmedia eller rusmiddelforskning.

Fag og debatt


- Vi har i vår kartlegging ikke intervjuet ungdommer, og kan derfor ikke si noe om hvordan de selv erfarer å avlegge prøve under tilsyn av helsesøster eller andre i hjelpeapparatet, men våre informanter forteller at det for mange ungdommer kan være ubehag knyttet til denne situasjonen, skriver spesialkonsulent  Yvonne Larsen. Foto: Privat

Flinkiser og dropouts

Frivillig ruskontrakt er en formalisert avtale mellom ungdom, foresatte og hjelpeapparat, og innebærer at klienten skal teste urinen jevnlig for å avkrefte eller bekrefte bruk av rusmidler.

Nyheter


Svikter pasientgruppe: - 50 prosent av de rusmiddelavhengige er smittet av hepatitt C. Det vil jeg kalle en rød bombe. Det opprører meg at de forsøker å dysse dette ned. Det er et overtramp mot dem som er smittet, sier Ronny Bjørnestad i ProLAR. Foto: Astrid Renland

Sterk kritikk mot hepatitt-strategi

Helse-og omsorgsdepartementets nasjonale strategi mot hepatittinfeksjoner blir møtt med skuffelse og frustrasjon i rusfeltet. Planen avspeiler gammeldagse holdninger, mener overlege Olav Dalgard ved Ahus.

Tema


Dropout fra rusbehandling på dagsorden: I panelet sitter regionale prosjektledere Heini Ringel (t.v.), Anne Lene Årseth, Kim Edgar Karlsen, Arnhild Strand, Reidar Høifødt og Ole Næss. Espen Ajo Arnevik ledet paneldebatten. Foto: Astrid Renland

Dropouts fra rusbehandling

Forskningen viser at gode relasjoner og fellesskap reduserer dropouts men likevel er det de færreste behandlerne som er opptatt av hvordan pasienten opplever behandlingen.Sitatet


Ikke undervurder motkreftene. Alkoholindustrien er rik og mektig. Deres økonomiske interesser står i direkte konflikt med de tiltakene som vi vet kan redusere alkoholskadene. Vi vil møte motstand, ofte fra økonomisk sterke lobbygrupper, og denne motstanden må overvinnes.

Dr. Anarfi Asamoa-Baah, vise-generaldirektør, Verdens Helseorganisasjon

Siste utgave: 3- 20163- 2016