Narkotikabestemmelser og reaksjoner i Europa

Stadig flere EU-land har forlatt straffesporet for besittelse av narkotika til eget bruk.

Annonse

Nyheter


Universitetsforlaget inviterte til debatt om myter og fakta om rusmiddelbruk og rusmidler da læreboken

Lærebok om rus- og avhengighetsbehandling

Nå foreligger den første læreboken for leger som videreutdanner seg innenfor russpesialitet.

Kultur


«Støt Christiania - køb din hash andre steder» er meldingen fra christianittene til besøkende til fristadens Pusher Street. Foto: Ole Lykke

Hasjkrigen i København

Pusher Street har eksistert like lenge som Christiania, men har de siste årene vært styrt av organiserte kriminelle grupper.

Kultur


Bruk av fleinsopp og andre psykedelika er en økende trend på både nasjonalt og internasjonalt nivå, spesielt blant mennesker med høyere utdannelse. Foto: Privat

På «tur» med fleinsopp

Fleinsoppsesong har trukket nysgjerrige landsmenn og kvinner til hager, kirkegårder og beitemarker for å sanke naturens egen psykedelika. 

Tema


Espen Eide har vært går på LAR og vært rusfri i ti år. Han mener at hjelpeapparatet ikke viser pasientene tillitt og respekt. Alle foto: Otto von Münchow

LAR-pasient eller lydig slave?

I en kronikk i Bergens Tidende tidligere i høst tar Espen Eide, som har vært rusfri under LAR i ti år, et oppgjør med holdninger til stoffbrukere i norsk rusbehandling.

Nyheter


- Ledelsen ved FHI må få øynene opp for at de har fått en spesiell oppgave ved å forvalte dette biblioteket, og de må ta tak i det. De må i det minste nevne oss i sammenhenger hvor det er naturlig, og være stolte av at de har et unikt tilbud til hele landets befolkning, sier hovedbibliotekar Johanne Longva. Foto: FHI

Frykter for Rusfagsbiblioteket

Rusfagets nasjonale kompetansebibliotek, det tidligere Sirus-biblioteket, har fått redusert både antallet henvendelser og besøkende etter innlemminga i Folkehelseinstituttet.Sitatet


Inhalering av heroin regnes for å være en mindre skadelig administrasjonsform. Intravenøs iinjeksjon gir smitterisiko for hiv og hepatitt og fare for «bomskudd», med risiko for lokale infeksjoner som abscesser. Vi anser derfor at å tillate inhalering av heroin i sprøyterom, vil være et lite, men fornuftig skritt i retning av bedre skadereduksjon.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Siste utgave: 5- 20165- 2016