-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Illustrasjonsfoto: Jessica Gow/TT/NTB
Illustrasjonsfoto: Jessica Gow/TT/NTB

Kommuner med lokal samtaletelefon - kortere vei til hjelp

Øykommunene Hitra og Frøya har etablert døgnbemannet lokal samtaletelefon rettet mot  folk som sliter med rus og psykiatri. – Vi har kort responstid. Vi rykker ut, om så sammen med ambulanse og politi. Vi kjører gjerne en tur selv også, sier leder for tiltaket, Elin Antonsen. Etter ett års drift skal kommunene nå videreføre tilbudet.

Den døgnbemannede tjenesten er godt brukt, forklarer leder Elin Antonsen.

– Vi vet at tilbudet virker. Vi har fått tilbakemeldinger fra de som bruker oss. De sier at de har blitt trygt og godt ivaretatt. De føler at de blir hørt, særlig fordi vi gir rask og god oppfølging hvis det er behov for det, sier hun.

Hitra og Frøya har omtrent 10 000 innbyggere til sammen og ligger på kysten, to timers kjøretur fra Trondheim.

Unikt tilbud

– Vi hører at den lokale samtaletelefonen regnes å være unik blant våre samarbeidsparter. Både spesialisthelsetjeneste og samarbeidsparter på andrelinje-tjeneste mener tilbudet vårt er unikt, sier hun.

Lokal samtaletelefon startet for et år siden. De første månedene var det ikke så mange henvendelser fordi folk ikke visste om tilbudet. Nå har kommunene bestemt seg for å videreføre samtaletelefonen fordi den ansees å ha vesentlig betydning.

– De turte kanskje ikke å ringe, eller visste ikke om oss, men snart begynte telefonen å ringe. Det har nok vært over gjennomsnittet mange mennesker som har tatt livet av seg i våre to kommuner, og oppstarten av Lokal samtaletelefon er et tiltak mot dette.

Kjører på besøk

Oppfølgingstjenesten i de to kommunene samarbeider om et akutt boligtilbud for mennesker som sliter. De som er på jobb i boligen har den døgnåpne samtaletelefonen.

– Både bedrifter, privatpersoner, ungdommer og pårørende synes det er veldig greit å kunne ta en telefon og bli møtt av en person - uten ventetid. Fravær av ventetid og tastetrykking på en tale-meny er avgjørende for noen, sier Antonsen.

– Vi har kort responstid. Vi rykker ut, om så sammen med ambulanse og politi. Vi kjører gjerne en tur selv også. Det kommer an på omfanget av hva som skjer. Får vi en telefon vurderer vi graden av alvorlighet. Vi prøver å oppmuntre til å ta oss i mot på besøk, så vi får snakket mer sammen, forteller hun.

– Lokale personer som ringer, kjenner oss ofte. Det er nok en sånn trygghet de opplever. En kunne tro at enkelte opplever det som ubehagelig og flaut å ringe til noen som kanskje kjenner dem. Men det har vi ikke opplevd. Ingen har sagt de tenker det er ubehagelig å ringe. Bare noen få som ringer har ønsket å være anonyme, oppgir hun.

Lokal samtaletelefon formidler flere innringere til fastlege.

– Vi prøver å finne ut hva slags behov innringer har.

Politiet:—  Lettelse

Arild Sollie hos Politiet på Hitra har selv hatt vanskelige samtaler med folk som vil ta livet av seg. Han har ikke alltid lykkes.

— Vi er veldig fornøyde med at Lokal samtaletelefon er opprettet som en tjeneste her i øyregionen. Vi har i mange tilfeller vært frustrerte over hvem vi skal kontakte i forskjellige situasjoner med personer som sliter, særlig psykiske- og rus-relaterte tilfeller der folk er suicidale. Å videreformidle folk i problemer til de rette fagfolkene har ikke alltid vært like lett. Med Lokal samtaletelefon har vi fått noen som kan ta i mot folk som trenger hjelp lokalt. Det er en lettelse for oss å sende folk videre i et lokalt miljø der de kan kan få nødvendig støtte og rett bistand, sier Sollie.

Samtaletelefon, ikke hjelpetelefon

Den interkommunale oppfølgingstjenesten kaller det samtaletelefon i stedet for hjelpetelefon. Årsaken er at de ikke bestandig kan gi den riktige hjelpa. Istedet for å skape for mye forventninger, kaller de det derfor samtaletelefon.

– Da kan vi kartlegge og sette inn tiltak. Kaller vi det hjelpetelefon kan det skape inntrykk av at vi hjelper straks, forteller Antonsen. Hun er utdannet sykepleier.

Alle som betjener Lokal samtaletelefon har Vivat-kurs. Det handler om å være oppmerksom og å fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene er designet for alle, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn.


 


 

Les mer om følgende emner: