-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Marianne Pierron. Foto: Otto von Münchow
Marianne Pierron. Foto: Otto von Münchow

Brukerundersøkelse: Lite medvirkning i egen LAR-behandling

De foreløpige resultatene av brukerundersøkelsen om LAR er entydige: Brukerne opplever i stor grad manglende medvirkning i sin egen behandling. Og 42 prosent har et dårlig eller meget dårlig forhold til sin LAR-lege, mens forholdet til fastlegen oppleves som langt bedre. Resultatene ble lagt frem av Marianne Pierron på et arrangement i regi av proLARNett i Arendal tirsdag.

Det har til nå kommet inn mer enn 850 svar fra LAR-brukere. Undersøkelsen, som utføres av proLARNett, skal pågå frem til 5. september, og organisasjonen håper de får inn flere svar i løpet av de neste ukene. Deretter skal svarene analyseres.

De foreløpige funnene kan kort oppsummeres i to punkter:

 1. Mangelfull medvirkning i behandlingen
  • Deltakerne i undersøkelsen er spurt: "På en skala fra 0 til 10 - I hvilken grad medvirker du i egen behandling?" En av tre har svart 0, 1 eller 2 på skalaen. Gjennomsnittscore er 4,8.
 2. Manglende tillit til LAR-behandler og LAR-lege  (se mer nedenfor)   

Undersøkelsen avdekker også alarmerende tall om LAR-brukernes helsetilstand: 39 prosent beskriver sin fysiske helse som dårlig eller meget dårlig. 41 prosent oppgir at deres psykiske helse er dårlig eller meget dårlig.

Forholdet til LAR-behandler    

I undersøkelsen blir det spurt om: «Hvordan er ditt forhold til din LAR-behandler?»

 • 44 prosent har et godt eller meget godt forhold
 • 24 prosent har et dårlig eller meget dårlig forhold
 • 39 prosent har tillit til sin LAR-behandler
 • 45 prosent har ikke tillit til sin LAR-behandler            
 

Forholdet til LAR-legen

Et av spørsmålene her er: «Hvordan er ditt forhold til din LAR-lege?»

 • 42 prosent svarer at de har et dårlig eller meget dårlig forhold til legen
 • 52 prosent «føler at LAR-legen ikke er tilgjengelig for dem»
 • 44 prosent «har ikke tillit til at LAR-legen vil det beste for dem»
 • 51 prosent «føler ikke at LAR-legen lytter til deres behov eller at deres stemme som pasient blir hørt»

Det kommer frem at brukernes forhold til sin fastlege oppleves som langt bedre. 58 prosent oppgir at de har et meget godt eller godt forhold til fastlegen. 13 prosent beskriver forholdet til fastlegen som dårlig eller meget dårlig.

Greie henteordninger

Marianne Pierron, som arbeider i proLARNett og er ansvarlig for undersøkelsen, skal lage en rapport basert på svarene. I dette arbeidet får hun støtte fra Gabrielle Welle-Strand (Seraf). Det var Pierron som presenterte de foreløpige funnene i Arendal tirsdag ettermiddag.

56 prosent av de som har svart til nå, er menn. Nær halvparten (46 prosent) av brukerne som har svart, har vært i LAR i mer enn 12 år. 70 prosent av respondentene er mellom 35 og 55 år.

I presentasjonen i Arendal ble henteordningene i LAR oppsummert som gode. Det viser seg at kun 16 prosent må hente sin medisin daglig. 39 prosent henter en gang pr. uke, mens 22 prosent henter LAR-medisinen sjeldnere enn det.

Av de som har svart til nå, sier drøyt halvparten (56 prosent) at de er tilfreds med det legemiddelet de bruker. 39 prosent bruker metadon (mikstur eller tabletter), 37 prosent bruker Buprenorfin og 11 prosent bruker Buvidal depot.

Undersøkte også i 2014

Det er syv år siden proLARNett gjennomførte den forrige brukerundersøkelsen. Undersøkelsen i 2014 fikk inn mer enn 1000 svar fra LAR-brukere og var den første undersøkelsen i sitt slag i Norge.

I den forrige undersøkelsen var det gjennomgående at brukerne opplevde forbedret livskvalitet gjennom å bli med i LAR og det var en generell tilfredshet med LAR. Likevel kom det tydelig frem at brukerne savnet mer medvirkning i behandlingen og mange opplevde LAR-systemet som lite fleksibelt. Det kom også frem i 2014-undersøkelsen at mange LAR-brukerne slet med lite sosial kontakt, lav tilknytning til arbeid/utdanning og med få eller ingen fritidsaktiviteter.

Vil du lese mer om brukerundersøkelsen og de foreløpige funnene?

Du kan gå inn på nettsiden til proLARNett eller følge organisasjonen på Facebook

 

Les mer om følgende emner: