-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Birgit Eilertsen, leder for Avdeling sosialmedisin, Tromsø kommune

— Det viktigste i jobben min er å gi gode helsetjenester til våre målgrupper. Lokal oppfølging av Nasjonal overdosestrategiråd med råd, veiledning og skadereduserende tiltak er en stor del av vårt oppdrag. I tillegg ønsker jeg å være en god og tydelig leder for mine ansatte, det skal være godt integrert hos mine ansatte hva som er avdelingens formål.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En typisk arbeidsdag starter med å gå gjennom e- postene og sette opp i prioritert rekkefølge hva som haster mest. Som avdelingsleder må du kunne litt om alt, lønn, fag- og kvalitet, økonomi, oppfølging av ansatte mm. Ingen dager er like.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

—  Jeg opplever det som spennende og lærerikt å være tett på der det skjer, og å ha mulighet til å påvirke.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det viktigste er god kommunikasjon mellom oss som tjenesteytere og de som benytter seg av våre tilbud og tjenester.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Vi burde vært samlokalisert med andre tilbud og brukerorganisasjoner. Samlokalisering har mye større praktisk verdi enn samorganisering.