-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Birgitte Brekke, regionleder A-larm Oslo

— Det viktigste i jobben min er at A-larms deltakere får støtte og motivasjon i sin recoveryprosess eller i rollen som pårørende, at flere blir kjent med og bruker våre tilbud og å sørge for at vi har samarbeidsavtaler og økonomisk grunnlag for driften. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Mye møter og telefonsamtaler! Det går også med tid til administrative oppgaver og søknadskriving / rapportering. Jeg deltar ofte sammen med våre mentorer i pasientundervisning eller holder innlegg på personalseminarer. Og som for alle andre i "konferanseutsatt sektor" går det med en dag eller to i måneden til informasjonsinnhenting og faglig påfyll på seminarer og konferanser.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det er viktig for meg å bidra til at folk kan være med å skape og påvirke samfunnet gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner. For mange grupper, slik som rusmiddelavhengige og deres pårørende, er frivillige organisasjoner helt nødvendige for å bli sett og hørt i samfunnet, for å kjenne seg inkludert og verdsatt, og for å få kunnskap om veier til livsmestring. Jobben min er svært meningsfull: Jeg ser at A-larm skaper en forskjell hver eneste dag.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— One size does not fit all! Alle må finne sin vei og mange trenger å bruke flere tilbud samtidig. Jeg har aldri før truffet så mange fine, ærlige og modige folk i jobben min som jeg har gjort de siste tre månedene, etter at jeg begynte i A-larm. 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg har fortsatt mye å lære så det er sikkert mer enn jeg aner! Men jeg vet at jeg må bli flinkere til å kommunisere det vi gjør/tilbyr og betydningen det har for samfunnet: Det handler både om å forenkle og tydeliggjøre budskapet, og om å ta i bruk nye kanaler. Stikkord er: Prioritere og spisse.