-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Cathrine Havåg, sosionom, Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo, samt i  hovedadministrasjon

— Det viktigste i jobben min er å se mennesker, bringe håp, og bidra med å gi muligheter.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— På kontaktsenteret i Oslo tar kafeen imot over 400 mennesker med rusutfordringer hver åpningsdag. 450 tonn returmat blir benyttet årlig. Gjestene får middag og stor matpose og en god en prat, 60 frivillige bidrar sammen med stab. I avdelingen blir den enkelte sett. Flere av de som bidrar i arbeidet har erfaringskompetanse ved at de selv har kommet ut av rusmisbruk. De vært rusfri i mange år, og har erfaring, og utdannelse på mange felt. De henviser til samtaler med meg der jeg kan bidra. En typisk arbeidsdag for meg er samtaler med gjester fra kafeen. Jeg er også i miljøet. Ofte er det personer som ønsker å komme ut av rusmisbruk og vanskelig situasjon. Vi møter unge voksne, men også eldre, noen bostedsløse. Jeg legger til rette for avrusning, rehabilitering og plass på yrkesfaglig VGS ved Evangeliesenteret, eller til andre tiltak. Kontakt med NAV, samarbeidspartnere og øvrig hjelpeapparat er sentralt.  Jeg hjelper med tilbakeføring til institusjoner ved drop-out, boligproblemer m.m. Jeg har også samtaler ved akuttsituasjoner, har nalokson-utlevering, og ordner med varme klær der det er nødvendig. Jeg er i samtaler i fengsler, blir med på Foodtruck ut i bydelene, og det hender jeg er på hjemmebesøk.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg fikk som ung kontakt med rusmiljøet, og fikk en brann for å gjøre en forskjell. Jeg valgte å utdanne meg som sosionom, og begynte i min første jobb på Akuttinstitusjonen for rusmisbrukere på Ullevål sykehus i 1993. Etter det har jeg jobbet i ulike stillinger i rusfeltet, og jeg elsker jobben min.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg har gjennom årene lært veldig mye av personer jeg møter. Det er så mye nydelige personer der ute, og så mye ressurser. Jeg har sett så mange mennesker blitt reist opp, og fått en ny start, selv små steg er stort. Det gjør at jeg gir «jernet» når noen ønsker bistand.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg skulle ønske meg flere ressurser og flere ansatte.  Det er mye nød, og skulle så gjerne bistått flere.