-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Christoffer Stange, avdelingsleder i Bybo, Kirkens Bymisjons boligsosiale tilbud

— Det viktigste i jobben min er er å være en god rollemodell for mine kolleger, slik at vi i felleskap kan gjøre en best mulig jobb for beboerne våre. Som leder skal jeg bidra til at Kirkens Bymisjon sine verdier kommer til uttrykk overfor beboerne våre. Verdiene skal via kunnskap og ferdigheter utgjøre vår praksis. Lead by example!

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Som mellomleder er arbeidsdagen veldig variert. Det er dessverre noe kontorarbeid, men heldigvis også mye beboerkontakt! Jeg mener at hvis man skal kunne gjøre en god jobb som leder, må man kjenne på kroppen hvordan de man skal lede har det på jobb. Derfor spenner en normalarbeidsdag seg fra jobb med turnus og  godkjenning av fakturaer, via staking av tette doer og vasking av gulv, til baking av rundstykker og smøring av matpakker. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner til beboerne våre, både staking og baking er fine virkemidler for å oppnå dette.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Livet er fullt av tilfeldigheter. En dag for 20 år siden fikk jeg en telefon fra storebroren til en kamerat, han trengte ekstravakter på barneverninstitusjonen han jobbet.  Siden ble det fast ansettelse og studie i Sosialt arbeid. Ganske tilfeldig fikk jeg også jobb i Kirkens Bymisjon, og der har jeg blitt, mye fordi jeg kjenner meg godt igjen i Bymisjonens visjon, som sier at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Jeg kommer stort sett tilbake til en enkelt setning. «Ingen er bare det du ser». De fleste av oss blir sett og behandlet i konteksten vi er i. Går du på bussen er du busspassasjer, går du på butikken er du kunde og på kino er du publikum. Dessverre er det slik at  mange av de menneskene jeg jobber med bare blir sett og møtt som «rusavhengig» eller «syk». Men, ingen er bare det du ser!

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg tenker at rusfeltet dessverre er alt for preget av moral! Bytt ut moral med omsorg, så er vi på god vei.