-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Daniel Løset Kristiansen er musikkterapeut i Fredrikstad kommune
Daniel Løset Kristiansen er musikkterapeut i Fredrikstad kommune

Daniel Løset Kristiansen, musikkterapeut i Fredrikstad kommune

— Det viktigste i min jobb er å hente ut ressursene i folk og å tilrettelegge for at musikk kan være til hjelp og del av en endringsprosess. Som musikkterapeut har jeg et grunnleggende fokus på det sterke og friske i folk, og hvordan musikk og kulturdeltakelse er helsefremmende og gir økt livskvalitet.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Etter litt epost, møte eller forberedelse på morgenen, har jeg enten individuelle timer, grupper eller leder mer åpne tilbud. Det kan være å jobbe med innspilling i studio med en bruker, eller være gitarspillende leder for en bandgruppe. På mandager har vi for eksempel musikkafé sammen med Blå Kors på Varmestua i Fredrikstad der folk kan komme og jamme. Vi driver også et kor på kveldstid

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 

Jeg er musiker og ønsket også å jobbe med unge og voksne innen helsearbeid. Etter å ha vurdert både vernepleier og psykologi, fant jeg heldigvis ut at musikkterapifaget kombinerte alt sammen! Å se hvordan musikk virker og få mulighet til å hjelpe folk med utfordringer gjennom dette er en stor motivasjon! 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

Vi er alle «i samme båt» og møter utfordringer i livet som kan være vanskelig å håndtere, og derfor er det viktig å bygge ned stigma. Videre er kanskje ærlighet, åpenhet og integritet noe av det viktigste i relasjonsarbeidet – en må fremstå som «hel ved». 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Jeg tenker at ensomhet og mangel på meningsfull aktivitet og opplevelse av mestring er kjernen i utfordringene hos veldig mange. I tillegg til å få folk ut i jobb, så kunne det vært jobbet i mye større grad med å bygge møteplasser rundt aktiviteter, slik som musikk/kunst/kultur, friluftsliv, idrett og frivillig arbeid.