-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Egon Hagen Foto: Stella Brevik
Egon Hagen Foto: Stella Brevik

Egon Hagen, psykolog Phd, Stavanger Universitetssykehus

— Det viktigste i jobben min er forskning, hovedsakelig knyttet til nevropsykologisk og psykologisk tilfriskning for pasienter med blandingsmisbruk. I tillegg har jeg mange foredrag knyttet til ulike psykologiske tema. Har også en podcast på NRK  - psykologen.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Min arbeidsdag er en miks av skriving av artikler og planlegge og gjennomføre foredrag.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 

 — Rusfeltet gir rom for mange forskjellige faglige tilnærminger, og fenomenet rus berører de fleste av oss på en eller annen måte

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Tilfriskning tar tid, og rusfrihet er en sterk forandringskraft. Det er viktig med den «lange viljen»

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

 — Utfordrende å rekruttere fagfolk både med psykologisk og medisinsk kompetanse.