-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Elisabeth Nordmo,  seniorrådgiver KORUS nord, Kompetansesenter for rusfeltet

— Det viktigste i jobben min er å kunne bidra i å utvikle tjenestene for folk der de bor og lever livene sine. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

— En helt vanlig arbeidsdag består av møter og samtaler med ansatte i kommunene, samarbeidspartnere og kolleger – hvor vi i fellesskap planlegger undervisning og veiledning. Og masse kaffe!

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 

— Jeg mener at den viktigste behandlingen foregår i kommunene der folk lever livene sine. Som ansatt i KORUS får jeg lov til å bidra til dette på systemnivå og det liker jeg veldig godt.  

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet? 

— Noe av det viktigste jeg har erfart er at endring kan skje selv om det tar tid – både på individ- og systemnivå.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Vi har enda mer å gå på når det gjelder å tenke brukermedvirkning, også i egen virksomhet.