-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Foto: Torhild Kielland
Foto: Torhild Kielland

Ellen Ingrid Grenserud Eira, enhetsleder på Døgnenheten psykisk helse og avhengighet, Karasjok,  Finnmarkssykehuset 

— Det viktigste i jobben min er å sørge for at Døgnenheten drives slik at vi gir et godt behandlingstilbud til pasienter som søker hjelp hos oss. Fokuset er også et tilpasset tilbud til samiske pasienter, da vi har et særskilt ansvar for de. Jeg er en del av helheten på enheten, og fokus på trivsel og arbeidsmiljø er viktig, noe som igjen gjenspeiler seg på tilbudet vi gir til pasientene. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Jeg begynner på jobb kl. 8.00 og deltar på morgenrapporten, men kommer gjerne litt tidligere for å treffe de som har vært på nattevakt. Etter dette så går mye av tiden til å sitte foran dataen, delta på møter og ikke minst være tilgjengelig for medarbeidere. I perioder kan arbeidsdager bli litt for lange. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 

Jeg ble oppfordret til å søke på stilling som avdelingssykepleier på Finnmarksklinikken i 2011, og har trivdes godt. Det er mange fine folk som kan få utfordringer med avhengighet, og det er viktig å bygge relasjoner med pasientene for å kunne hjelpe de. 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?   

— Vi må møte pasienter som likeverdige mennesker og med åpent sinn. Vi er alle forskjellige og alle har ressurser og svakheter i seg. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?     

— At bo- og økonomisituasjonen  burde ha vært avklart før pasienten kommer  til behandling.  Slik det er i dag så er mange uten bolig, har uavklart økonomi, ingen ettervern og det tar mye fokus innen behandlingen.