-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Geir Sæther, sosionom – rus og psykisk helseteneste Volda kommune

— Det viktigste i jobben min er å ta vare på det fantastiske kollegiet jeg jobber i. Våre likheter og ulikheter, vårt samhold, danner grunnlaget for å kunne møte de oppgavene det er forventet at kommunene skal håndtere. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Min arbeidsdag er relativ variert med samtaler, hjemmebesøk, samarbeids- og ansvarsgruppemøter, koordinering, praktisk hjelp og bistand, samarbeid med pårørende, en del forvaltningsarbeid, samt en del samarbeid/samhandling med naturlige samarbeidsparter.  

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har alltid vært glad i å møte mennesker. Jeg tror mennesker ønsker å møte mennesker, spesielt når hverdagslivet er vanskelig. Jeg har valgt å jobbe med dette fordi jeg hver dag møter mange spennende mennesker. 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Erkjennelsen av kraften som ligger i det enkelte møtet med et annet mennesket, og den kraften som ligger i et menneskes historie. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Vi må fortsette å løfte fram betydningen av den enorme innsatsen pårørende gjør, og jobbe videre med at pårørende får den anerkjennelsen de fortjener både i kommunene og i andre deler av helsetjenestene.