-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Grete Flemmen, forsker, PhD, treningsfysiolog på Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin St. Olavs hospital HF

— Det viktigste i jobben min er at jeg gjennom forskningen min bidrar til bedre rusbehandling for den enkelte pasient.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Det varierer med oppgaver knyttet til Treningspoliklinikken vår og forskning på «trening som medisin». Jeg liker godt kombinasjonen mellom klinikk nær forskning og pasientkontakt.

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Jeg kom inn på fagfeltet ved en tilfeldighet med sommerjobb som miljøpersonale på behandlingsinstitusjon for rusavhengige på slutten av 90-tallet, har blitt værende siden. Har hele veien syntes det har vært et spennende fagfelt. Jeg er takknemlig for muligheten til å være med å påvirke utviklingen av fremtidig rusbehandling, spesielt med å få strukturert fysisk trening som del av rusbehandlingen. Hovedmålet for dette er å styrke pasientenes fysiske helse.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

At en er en helt avhengig av godt tverrfaglig samarbeid for å få til god rusbehandling.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Vi burde i større grad kunne støtte oss på forskningsbasert kunnskap. Dette krever større økonomiske bevilgninger til rusforskning. Om en ser ut over rusbehandling som mitt fagfelt, ønsker jeg at det prioriteres mer midler til forebyggende arbeid.