-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Grethe Aasvestad Eliassen
Grethe Aasvestad Eliassen

Grethe Aasvestad Eliassen, klinisk sosionom, teamkoordinator ved TSV- teamet ved DPS Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lillehammer

— Det viktigste i jobben min er å utrede og behandle pasienter som har utviklet alvorlige rusproblemer/avhengighet. I tillegg har teamet her ansvar for behandling av spillavhengighet og doping

TSB teamet er en del av poliklinikken ved DPS Lillehammer. Opptaksområdet er Lillehammer og Gudbrandsdalen. Pasientene henvises til DPS Lillehammer, der et inntaksteam avgjør om pasientene skal til TSB, eventuelt til allmennteam. Alle pasientene er i pakkeforløp.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En vanlig arbeidsdag består av polikliniske samtaler med pasienter som enten er i kartlegging/utredning eller i behandling, eventuelt ettervern etter utskrivelse fra TSB-institusjoner. Telefonkontakt og samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere er også en del. I tillegg kommer alt det som dukker opp ad hoc.

Det som er det mest typiske for min arbeidsdag er nok at det er sjelden man går hjem fra jobb og har fått gjort det man planla fra morgenen av.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Nå begynner det å bli så mange år siden at jeg husker ikke helt, men det var vel en tanke om at jeg hadde lyst til å bistå mennesker som har havnet i et rusmisbruk.  Jeg ble kjent med enkelte elever fra Tyrili på slutten av 80 , gjennom håndball, og så hvor viktig det var for dem å være en del av et fellesskap og føle seg inkludert. Jeg fikk da et innblikk i den enkeltes historie, og det var nok der interessen oppsto. Jeg har hovedsakelig jobbet med rusavhengige etter utdanningen, både i institusjon, på sosialkontor, med Lar, og de siste 15 årene ved TSB-teamet. Det er flott å kunne bidra til at pasienter får en bedret tilværelse.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

At endringsarbeid tar tid, og at det å jobbe seg ut av rusproblemer er en langsiktig og krevende prosess. De pasientene man møter har alle forskjellig utgangspunkt og historie. Samtidig er det viktig at det stilles krav som står i forhold til det den enkelte kan få til. Jeg har følt meg privilegert og heldig at jeg har fått møte så mange flotte pasienter, gjennom de jobbene jeg har hatt i rusfeltet.

 Jeg har også helt klart lært at man, i den rollen man har, bare er en del av en tiltakskjede. Og at pasienten er avhengig av at tiltakskjeden samarbeider bra.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Det har vært gjennomgående, at det har vært alt for lang ventetid for innleggelse i TSB-institusjoner. Det har riktignok bedret seg, men det er til tider fortsatt altfor lang ventetid.

Vi har en jobb å gjøre i forhold til oppmøte til behandling. Det er mange som ikke møter til avtaler, og det er ikke lett å bistå med hjelp når vi ikke oppnår kontakt med den hjelpsøkende.