-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Gro Helen Øiestad Nordberg, assisterende avdelingsleder, ARA AHUS

— Det viktigste i jobben min er å bidra til at vi fortsatt skal gi god, virkningsfull og nyttig behandling til våre pasienter.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Mine arbeidsdager er varierte og med en miks av ulike møter, drøfting av pasientsaker, oppfølging av ulike prosjekter, administrative oppgaver, samtaler med ulike medarbeidere og spennende faglige diskusjoner rundt ulike problemstillinger. Felles for alle arbeidsdagene er at jeg stort sett jobber i team med gode kollegaer, og det liker jeg. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) er et spennende og relativt nytt fagfelt, og det at vi har en tverrfaglig tilnærming i vår avdeling synes jeg er spennende og et viktig prinsipp i møte med de komplekse problemstillingene våre pasienter ofte har. Jeg opplever jobben min som veldig meningsfull. Jeg er opptatt av at pasienter med en avhengighetsproblematikk skal oppleve at de blir møtt med den hjelpen de trenger når de kommer til oss. Jeg er også opptatt av å videreutvikle den helsehjelpen vi gir. Både faglig, organisatorisk og å ta i bruk nye digitale løsninger som kan understøtte det kliniske arbeidet. 

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— At avhengighetsproblematikk rammer mange på så ulike måter, og at hvordan vi, hjelpere, møter disse menneskene er helt avgjørende for mange av dem. 

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din? 

— Vi burde vært flinkere til å snakke om alle de gode pasientforløpene og vellykkede endringene disse menneskene gjør. Vi blir i altfor stor grad opptatt av det som ikke går så bra eller feil og mangler i systemet.