-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Gry Elisabeth Kaarstad, psykiatrisk sykepleier ved St.Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

- I jobben min er det viktigste å være ærlig, og å møte folk med respekt og uten en forutinntatt holdning. Er du ærlig blir folk som regel ærlige tilbake. LES MER...

Her finner du de andre i spalten Mitt rusfelt

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Klinikken tok i bruk LAR-medikamentet Buvidal på slutten av fjoråret, så for tiden går arbeidsdagene mine for det meste med til Buvidal-relatert jobbing. Vi har klart å få i gang mange pasienter på dette, så jeg starter dagen med å klargjøre for dagens pasienter. Har mange pasienter innom daglig, og tar innimellom hjemmebesøk om det er behov for det. Det blir mange gode møter med pasientene gjennom en dag. Ellers er det litt oppfølgingsarbeid, administrasjon og samarbeid med andre instanser i forbindelse med Buvidal.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

Jeg er glad i folk og det er veldig givende å kunne få lov å hjelpe til at andre får en bedre hverdag.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

At det er ikke skummelt å snakke om rus. Jeg har lært at det er lurt å være undrende, åpen og ærlig. Folk er folk, alle har vi gode og mindre gode sider.

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes innen feltet du jobber på?

Jeg skulle ønske vi hadde enda mer tid til pasientkontakt og mindre til administrativt arbeid.