-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Gunnar Thingnes, leder Sykepleie på hjul

— Det viktigste i jobben min er å bidra til å tette gapet i levealder mellom marginaliserte rusbrukere og resten av befolkningen. Lett tilgjengelig helsehjelp er viktig for å oppnå dette.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

 — En typisk dag starter på kontoret 08.30 i samtale med sykepleierne som skal ut på jobb. Vi diskuterer aktuelle caser og planlegger dagen. Resten av dagen er en kombinasjon av fagutvikling/videreutvikling av tjenesten, arbeid med finansiering av tilbudet, møter med samarbeidspartnere samt forefallende lederoppgaver. En dag i uka er jeg så heldig at jeg jobber ute med pasienter.  

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

 — Jeg liker ledelse, og jeg liker å jobbe som sykepleier på gata. Overordnet er det er sterk motivasjon å jobbe for at alle skal få lik tilgang til og likt utbytte av helsevesenet -  uavhengig av rusbruk.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

 — At «svake» grupper har enorme ressurser, og at ingen rusbrukere er like. På samme tid er mange av våre pasienter svært syke somatisk – og her må vi gjøre mye mer!

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg drømmer om mer stabil finansiering av tilbudet, slik at vi kan frigjøre ressurser til å tette gapet i levealder gjennom å tilby helsehjelp og skadereduksjon på pasientens premisser