-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Hanne Svinsås Magga, psykiatrisk sykepleier i SAMKS, samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helse og rus

— Det viktigste i jobben min er å lytte og å hjelpe pasienten til å finne sine egne redskaper. Vi gir et tilbud med samisk kulturforståelse og har innsikt i hva som er spesielt for denne gruppa.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg har ofte nettbaserte polikliniske samtaler med samiske pasienter fordelt over et stort område i Norge og Sverige først på dagen. Etter det har jeg walk and talk-samtaler med lokale pasienter her på Røros.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Det ble bare sånn. Det harmonerer for meg og falt helt naturlig, i motsetning til hva jeg trodde da jeg var yngre.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe på rusfeltet?

— At vi alle er mennesker og at vi alle har med vår egen historie. Vi er forskjellig, men kanskje også mer like enn vi tror.

Hva burde vært gjort annerledes innen feltet du jobber på?

— Det skulle vært mye enklere å få behandling med brukeren selv i fokus.