-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Håvard Spjøtvold, miljøterapeut i Housing first/uteteamet til Trondheim kommunes enhet for rustjenester

— Det viktigste i jobben min er å lytte til deltakerne slik at jeg kan hjelpe dem med å finne en bolig de føler seg trygge i. Dette er mennesker med mye smerte i seg, og jobben handler om dem.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg er primærkontakt til ti mennesker og følger dem opp med alt fra hjemmebesøk til møter med NAV, lege, andrelinjetjenesten eller ansvarsgruppemøter. En del av jobben går også ut på å være litt søppelbøtte for frustrasjonen deltakerne øser ut av seg. Jeg er en veileder, en rådgiver.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har alltid likt å jobbe med folk som er i en livssituasjon der de har problemer med rus eller krim. Det er samfunnets pariakaste, de er ufortjent en stigmatisert og marginalisert gruppe. Utlysningsteksten til Housing first traff meg midt i hjertet, jeg liker tankegangen om skadereduksjon.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe på rusfeltet?

— Alle er forskjellige, ingenting er sikkert og det finnes alltid en mulighet. Jeg har også lært meg at det er verdt å våge å utfordre regler. Jeg tar gjerne en kjapp konsekvensutredning i mitt eget hode for å se hva et regelbrudd kan føre til.

Hva burde vært gjort annerledes innen feltet du jobber på?

— Trondheim kommune burde endre måten de tildeler bolig på. Det er bundet opp enorme verdier i leiligheter som står tomme. Hvis de solgte alt som står ledig, kunne de brukt pengene på å skaffe leiligheter på det åpne markedet, tilpasset faktiske ønsker. Hvis alle som får kommunal bolig hadde hatt større påvirkning på tildelinga, ville vi fått flere suksesshistorier.