-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Foto: Privat
Foto: Privat

Hilde Bru-Aarstad, klinikksjef i CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger

— Det viktigste i jobben min er å jobbe for å gi best mulig helsehjelp til pasientene våre sammen med resten av det flotte og dyktige teamet i CRUX Verksgata behandlingssenter. Det å ha en jobb der du både kan være tett på det som skjer i en travel klinikkhverdag og samtidig ha et overordnet lederansvar, gir meg både arbeidsglede og engasjement.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg starter alltid dagen med å få gjort noe administrativt arbeid før lunsj. Da går det både i ulike kontorgjøremål som møter, saksforberedelse, e-post og telefoner. Så er det å ha en felles lunsj med de andre på jobb en viktig del av dagen min. Etter lunsj prøver jeg å prioritere å være i klinikken for å ta temperaturen på det som rører seg. Jeg liker at det hele tiden er noe som skjer, og at det er varierte arbeidsdager med både akutte klinikk-saker, faglige problemstillinger eller ulike møter. Den siste tiden har vi i CRUX Verksgata jobbet med å bygge opp de nye tjenestene rundt avrusingstilbudet vårt. Den nye kontrakten vår med Helse Vest innebærer at vi skal tilby pasientene våre kontinuitet i behandlingen ved å ha alle faser av ett TSB-pasientforløp under «samme tak». Dette har over tid krevd kompetanse – og fagutvikling. Vi har vært inne i en periode med aktiv rekruttering av medarbeidere med i hovedsak medisinsk faglig kompetanse. I tillegg har vi gjort bygningsmessig tilrettelegginger og ombygging. I ett pasient perspektiv tror jeg det å slippe overganger mellom ulike institusjoner i forbindelse med avrusning og vanlig døgnbehandling vil bidra til å gi mer kontinuitet og helhet i pasientforløpet - fordi alle overganger er sårbare og øker faren for behandlingsavbrudd.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Jeg har jobbet som leder i spesialisthelsetjenesten i over 20 år, med lengst erfaring fra sykehus innen psykisk helse. Det å jobbe som leder i en mindre organisasjon enn sykehusene, som er verdibasert, har gitt meg nye og verdifulle erfaringer. Ikke minst har det gitt meg en bredere og mer selvstendig ledererfaring. Jeg setter utrolig pris på å kunne være tettere på både ansatte og pasienter, samtidig som jeg har mulighet til erfaringsutvekslinger og samhandling med andre ledere fra andre fagfelt i stiftelsen CRUX. I tillegg får jeg mulighet til å samhandle med både sykehus og andre ideelle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten og rusfeltet i Helse Stavanger. Jeg har en jobb som spenner bredt fra å løse de helt hverdagslige ting til samtidig å ha mulighet til kunne løfte blikket og se fremover både for å utvikle klinikken og faget. Jeg treffer mange dyktige fagfolk og kollegaer både i klinikken i CRUX Verksgata, i stiftelsen og på andre samarbeidsarenaer.

Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det viktigste jeg har lært gjennom å jobbe i rusfeltet og i CRUX Verksgata er at det å være fleksibel og tilgjengelig på hva vi tilbyr av helsehjelp, er essensielt for å få til stabilitet, gode relasjoner og varige endringsprosesser hos pasientene våre. Det å være tett på og erfare gode utfall av den behandlingen vi tilbyr gir mening og er viktig. Det at vi som klinikk og hjelpere i ulike roller følger pasienten over tid på ulike behandlingsnivå og i ulike faser av livet, gir gode muligheter for å skape gode relasjoner og stabilitet i behandlingen. Det gir mening både for pasientene og oss som helsepersonell.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg synes det gjøres mye bra innen rus-fagfeltet. Det å ta lærdom av det som er bra og fungerer både hos seg selv og hos andre, burde vi gjøre mer av. I pasientbehandling har vi ofte mer fokus på å peke på feil, mangler, svikt og avvik.  Vi justerer praksis etter de feilene vi har gjort. Men med fasiten i hånden er det lett å være etterpåklok å se hva som kunne vært gjort annerledes. I stiftelsen CRUX har vi positive «avvik» som en del av avvikskulturen vår. # RÅBRA. Her melder virksomhetene inn suksesshistorier som andre kan få høre om og bli inspirert av. Som helsepersonell har vi i oss ett grunnleggende ønske om å hjelpe de som strever, så da er det ekstra bra å lære av det som faktisk går bra og fungerer. Det synes jeg vi må gjøre mer av.

Kort om CRUX

Stiftelsen CRUX er en ideell og diakonal stiftelse, som leverer tjenester innen barnevern, psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling. CRUX driver et bredt oppfølgingsarbeid for mennesker med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet, med blant annet bo- og arbeidstrening. CRUX har også et tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming. Eventuelle overskudd går tilbake til stiftelsen.