-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Foto: Torhild Kielland
Foto: Torhild Kielland

Hilde Elise Lytomt Harwiss, prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

— Det viktigste i jobben min er å bidra til å kople kompetanse mellom ulike aktører i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) slik at vi i fellesskap arbeider med å heve kvaliteten på rusbehandling.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Arbeidsdagene mine er svært variert, men som regel arbeider jeg enten med å utvikle konkrete opplæringsprodukter, som for eksempel e-læringskurs om miljøterapi eller LAR, eller å lage innhold til fysiske eller digitale møteplasser, som for eksempel den nasjonale TSB-lederkonferansen eller et nettverksmøte.

Jeg er så heldig at jeg samarbeider tett med flotte kollegaer her i kompetansetjenesten, men også med brukere, klinikere, ledere og forskere landet rundt. Å arbeide med nettverk er noe av det som gir meg mest glede og energi i jobben. På en god arbeidsdag har jeg hatt dialog med folk fra ulike deler av landet og samarbeidet rundt fagutvikling.

Nå arbeider jeg sammen med andre i fagfeltet med å realisere TSB-skolen. Målet er å etablere varig kunnskapsdeling og systematisk kompetanseutvikling innenfor TSB. Kunnskapsbasert praksis er nødvendig også i møte med mennesker med rus- og avhengighetsproblemer.

Hvorfor har du valgt å jobbe med dette?

— Hele livet har jeg vært opptatt av å bekjempe urettferdighet og vil ha en jobb som gjør en forskjell. Å arbeide i rusfeltet gir meg mange muligheter til å gjøre noe som gir verdi for mange. Derfor har jeg valgt – og vil fortsette å velge – å jobbe i rusfeltet fremover.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Det er alltid håp! Selv mennesker som har levd under de vanskeligste forhold kan, med god hjelp og støtte, ta eierskap i eget liv – og få bedre livskvalitet.

 Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Vi burde ha forutsigbare arbeidsbetingelser. Selv om vi tror og håper at jobben som Nasjonal kompetansetjeneste TSB har gjort i snart 10 år, vil bli videreført innenfor rammen av TSB-skolen, ser jeg frem til avklaring i løpet av våren.