-Et redaksjonelt uavhengig magasin om rusfeltet

Hilde Øyen Tkaczyk, enhetsleder i Frelsesarmeen Rusomsorg, Bakkegaten Bo og omsorgssenter i Bergen 

— Det viktigste i jobben min er å skape en kultur på min arbeidsplass der åpenhet, nysgjerrighet, omsorg, faglighet og kjærlighet preger hverdagen vår i møte med menneskene vi får lov til å hjelpe.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

— Jeg starter somregel arbeidsdagen min 7.30, da har jeg god tid til å prate med de ansatte på jobb den dagen. Jeg får oppdatert meg på smått og stort som rører seg på huset og tid til å være en del av småpraten som skjer over morgenkaffen. Jeg får i tillegg en god arbeidsøkt før morgen-møtet. Resten av dagen går med til ulikt administrativt arbeid, samt møter og oppfølging av personalet. Høydepunktet på dagen er lunsjen som jeg er så heldig og få spise sammen med alle de flotte beboerne våre i Bakkegaten. 

 Hvorfor har du valgt å jobbe med dette? 

— Jeg startet i denne stillingen i august så både jobben og rusfeltet er nytt for meg. Jeg har tidligere jobbet som avdelingsleder på en barneverninstitusjon.  Jeg ønsket meg en jobb med mening der jeg både kan få jobbet med fagutvikling og oppfølging av personalet , samtidig som jeg får være med på det viktige samfunnsoppdraget vårt med å kunne bidra med håp og godhet der det virkelig trengs.

 Hva er det viktigste du har lært gjennom å jobbe i rusfeltet?

— Vi er alle mennesker med ulik bagasje og ballast med oss.  Alle fortjener å bli møtt med respekt og verdighet. Jeg har nok og sette i enda større grad at samfunnets fordommer og stereotyper rundt hvem som ender opp med rusutfordringer ikke alltid stemmer. Jeg har fått møte mennesker med både høy utdanning og tidligere gode jobber som av ulike grunner nå  benytter seg av vårt botilbud. 

Hva burde vært gjort bedre eller annerledes i jobben din?

— Jeg skulle ønske at samarbeidet på tvers av alle instanser som er involvert rundt beboerne våre fungerte i enda større grad slik at de fikk den hjelpen og støtten de trenger og har behov for.